Archive of Literary Folio

Dagitab | 2022-2023
April 04, 2024

DAGITAB | Rebolusyonaryong Lathalaing Pampanitikan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan

Ispading | April 2023
November 21, 2023

Ang ISPADING ginapublikar kada tuig sa Hiligaynon kag Cebuano nga bersyon bilang isa ka pangkulturang pamantalaan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Tilamsik Issue 9 | September 2023
September 04, 2023

Pangkulturang Dyornal na Inilathala ng Partido Komunista ng Pilipinas Camarines Norte at ng Armando Catapia Command-Bagong Hukbong Bayan Camarines Norte

Dagitab 2020-2021
April 01, 2023

Rebolusyonaryong Lathalaing Pampanitikan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan

Ulos | Ginintuang Edisyon (2018-2019)
April 18, 2022 |

Pangkulturang dyornal ng pambansa-demokratikong kilusan sa pangangasiwa ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) sa pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)

Ispading 2022
April 09, 2022 |

Ang ISPADING ginapublikar kada tuig sa Hiligaynon kag Cebuano nga bersyon bilang isa ka pangkulturang pamantalaan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Kadasig | March 2020: Series 1, Volume 1
October 25, 2021

Ang Kadasig usa ka koleksyon sa mga balak, sugilanon, drama, kanta, drowing, komiks ug mga kulit nga gimugna sa mga rebolusyonaryong pwersa sa North Eastern Mindanao Region ug, kasagaran niini, gipagula na sa Lingkawas. Produkto kini sa mga kauban ug masa sa milabay nga mga tuig ug sa kasamtangan. Daghan pa ang wala makolekta ug gitinguha nga pinaagi sa Kadasig mamantala- pagbalik ang mga rebolusyonaryong obra.