Archive of People’s Struggles

Pagdalo ni Marcos sa Trilateral Summit, sinalubong ng protesta sa US
April 13, 2024

Sinalubong ng serye ng protesta ang muling pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr sa US para sa US-Japan-Philippine Trilateral Summit na ginanap noong Abril 11-12. Kinundena sa mga pagkilos si Marcos at binatikos ang papel ng US sa pagpopondo at suportang militar nito sa kanyang rehimen. Isinagawa ang mga paglikos ng mga Pilipinong aktibista sa US […]

Teachers demand immediate return to old school calendar amid intense heat
April 12, 2024

In recent weeks, cities and towns have one after another declared the suspension of classes due to the intense summer heat made worse by El Nino. Students and teachers are suffering from exceptional difficulty because most of the classrooms are overcrowded and do not have proper ventilation. The Department of Education today, April 12, says […]

Mabilis na pagbabalik sa dating iskedyul ng mga klase, iginiit sa gitna ng matinding init
April 12, 2024

Nitong nakaraang mga linggo, sunud-sunod ang pagdeklara ng mga syudad at bayan ng suspensyon ng mga klase dahil sa tindi ng init na pinalala pa ng El Nino. Kakaibang hirap ang dinaranas ng mga estudyante at guro lalupa’t kalakhan ng mga klasrum ay siksikan at walang maayos na bentilasyon. Sa tala ng Department of Education […]

Drivers and operators set to hold series of strikes this April against the jeepney phaseout deadline
April 12, 2024

Piston and Manibela groups announced in a press conference yesterday, April 11, that jeepney drivers and operators are preparing for a series of strikes in the coming days and weeks. The “deadline” of forced franchise consolidation and phaseout of traditional jeepneys is set on April 30. On April 15, the two groups will hold a […]

Mga tsuper at opereytor, magsasagawa ng serye ng welga ngayong Abril laban sa dedlayn ng jeepney phaseout
April 12, 2024

Inianunsyo ng mga grupong Piston at Manibela sa isang press conference kahapon, Abril 11, na naghahanda na ang mga tsuper at opereytor ng dyip ng mga serye ng mga welga sa mga susunod na araw at linggo. Nakatakdang magtapos ang “dedlayn” ng pwersahang konsolidasyon ng prangkisa at phaseout ng tradisyunal na mga dyip sa Abril […]

National-democratic organizations condemn China and US militarization of the West Philippine Sea
April 09, 2024

National-democratic organizations protested in front of the Chinese consulate in Makati City today, April 9, to condemn China’s continuous harassment of Filipino fisherfolk and ships and its encroachment in the West Philippine Sea. They called for China, as well as the US, to end militarization of the WPS. The groups launched the protest to coincide […]

Militarisasyon ng China at US sa West Philippine Sea, binatikos
April 09, 2024

Nagtungo sa konsulado ng China sa Makati City ngayong araw, Abril 9, ang mga pambansa-demokratikong organisasyon para kundenahin ang tuluy-tuloy na panggigipit ng China sa mga mangingisda at barkong Pilipino at pang-aagaw nito ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ipinanawagan ng mga grupo sa China, gayundin sa US, na tigilan na ang pagmilitarisa sa WPS. […]

NDFP-Palawan condemns Marcos for criminal negligence amid El Niño
April 09, 2024

“The reactionary government owes a great accountability to the people of Palawan for their suffering from drought, and other calamities and disasters,” the revolutionary movement in Palawan declared. The regime is complicit in the oppression and exploitation by foreign monopolies, big comprador-landlords as the culprit in the extreme poverty of the Palaweño masses, it said. […]

Kriminal na kapabayaan ni Marcos sa harap ng El Niño, tinuligsa ng mga NDFP-Palawan
April 09, 2024

“Malaki ang pananagutan ng reaksyunaryong gubyerno sa dinaranas ngayong tagtuyot, at iba pang kalamidad at sakuna ng mamamayan ng Palawan.” Ito ang pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Palawan. Tinukoy nito ang pakikipagsabwatan sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga monopolyong dayuhan, malalaking kumprador-panginoong maylupa ang salarin sa labis na kahirapan ng masang Palaweño. Kasalukuyang hinahagupit ng […]

Bayan-Cavite comdemns police for red-tagging progressive organizations and urban poor leaders in Cavite
April 04, 2024

Bagong Alyansang Makabayan-Cavite condemned the Bacoor Component City Police Station (Bacoor CCPS) for red-tagging during their PNP Lecture and Community Outreach Program on March 31 in the urban poor community in Sityo Silangan, Barangay Talaba 7, Bacoor, Cavite. The group says the Community Affairs Development and Public Information Office (CAD-PIO) of the Bacoor police red-tagged […]