Archive of People’s Struggles

On remarks of Vice President Duterte saying transport strike is “communist-inspired”
March 06, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Vice President Sara Duterte is stuck in her anti-communist obsession that she refuses to acknowledge the real reasons why jeepney drivers and other transport workers are staging protest actions. In saying the transport strike is “communist-inspired” ang “pointless,” Sara Duterte is displaying the same puerile attitude of her tyrant father who once told jeepney drivers […]

Pakikiisa sa mga jeepney driver at iba pang transport worker
March 06, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Sa mga jeepney driver at iba pang manggagawa sa transportasyon: Kaisa ng sambayanang Pilipino at lahat ng rebolusyonaryong pwersa, ipinararating ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang militanteng pagbati at pakikiisa sa inyong isang linggong transport strike at mga aksyong protesta para ipaglaban ang inyong kagalingan at mga karapatan. Sumasaludo kami sa inyong ipinamalas […]

关于副总统莎拉·杜特尔特言论之交通罢工是“受共产主义启发的”
March 06, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

  关于副总统莎拉·杜特尔特言论之交通罢工是“受共产主义启发的” 马可·瓦尔布埃纳 || 首席信息员 || 菲律宾共产党 2023年3月6日 副总统莎拉·杜特尔特陷入了她的反共产主义痴迷中,她拒绝承认吉普尼[1]司机和其他运输工人举行抗议行动的真正原因。莎拉·杜特尔特说运输业的罢工是“受共产主义启发的”,是“毫无意义的”,她表现出与她的暴君父亲一样的愚蠢态度。她的父亲杜特尔特曾对吉普尼司机说:“我不在乎你是否饿了。”莎拉·杜特尔特现在声称罢工和抗议是“毫无意义的”,这证明她对穷人和被压迫群众没有一丝一毫的同情心。 莎拉·杜特尔特代表大资产阶级买办和外国资本家供应商的利益,想要强行实施反人民的公共交通汽车现代化项目(PUVMP)。 面对工人、学生和其他方面的日益高涨的抗议,预计莎拉·杜特尔特和她的法西斯同伙会重复诸如“受共产主义启发的”、“受共产主义指导的”、“受共产主义煽动的”等字眼以试图掩盖以下事实:马科斯-杜特尔特政权正在实施的反人民和亲帝国主义的新自由主义经济措施,正在使经济危机恶化,使人民的社会经济状况恶化,并迫使他们发动大规模抗议,以捍卫他们的生计和利益。 莎拉·杜特尔特顽固地将人民的每一句话和每一个行动都与菲律宾共产党联系在一起,这是在不知不觉中对菲律宾共产党的称赞。

Makiisa sa transport strike ng mga tsuper
March 06, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Rizal sa isinasagawang tigil-pasada ng mga grupo sa transportasyon. Binabati rin namin at nagpupugay kami sa 80-90% paralisasyon na nagawa ng mga Rizaleñong tsuper at opereytor. Kolektibong pahayag ito ng mariing pagtutol nila sa Jeepney Phaseout na sasagasa sa kabuhayan ng daan-daang libo mula sa sektor ng pampublikong […]

Paigtingin ang mga pakikibakang bayan laban sa pangwawasak at pandarambong ng dayuhang pagmimina!
March 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Makatarungan at nararapat na paigtingin ang mga pakikibaka ng mamamayan laban sa pagmimina sa harap ng mga pakana ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte na isulong ito bilang “solusyon” sa bagsak na ekonomya ng Pilipinas matapos ang pandemya. Kaisa ang NDFP-ST sa pakikibaka ng sambayanan para tutulan at pigilan ang mapaminsalang pagmimina sa rehiyon at buong bansa. […]

Ibasura ang Cha-cha ni Marcos, panawagan ng mga demokratikong organisasyon
March 03, 2023

Nakahanda ang mga demokratikong organisasyon na tutulan ang pakanang baguhin ang konstitusyong 1987 na iniraratsada ngayon sa Kongreso. Tinatayang ipapasa na sa Marso 6 sa pangatlo at huling pagdinig ang House Resolution No. 6, na nagtatawag para sa Constitutional Convention para baguhin ang konstitusyon. “Sagot ba sa problema ng bansa ang Cha-cha?” tanong ni Renato […]

Tigil-pasada ng mga jeep, umani ng suporta, nagkamit ng panimulang tagumpay
March 01, 2023

Kabi-kabilang suporta ng mga grupo at indibidwal ang ipinabatid sa planong tigil-pasada ng mga tsuper at opereytor ng dyip at mga pampublikong sasakyan sa darating na Marso 6 hanggang Marso 12. Ang tigil-pasada ay tugon ng mga grupo sa transport sa anti-mahirap na programa ng gubyernong Marcos na “modernisasyon” na sa totoo’y phaseout o pag-aalis […]

Panagutin at palayasin ang mapaminsalang kumpanya ng mina sa Masbate
March 01, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng masang Masbatenyo at rebolusyonaryong kilusan sa Masbate ang kawalan ng aksyon ng LGU Masbate sa nagpapatuloy na pagmimina ng Filminera – Masbate Gold Project sa bayan ng Aroroy. Sa halip, binabalak ng mga lokal na upisyal kasabwat ang AFP at PNP sa dikta ng rehimeng US-Marcos na pahintulutan ang dayuhang kumpanyang Filminera […]

Itigil ang gerang US-NATO sa Ukraine, giit ng mga grupo
February 27, 2023

Nagprotesta ang libu-libong mamamayan sa Belgium noong Pebrero 25 para ipanawagan ang kagyat na pagwawakas sa gerang US-NATO sa Ukraine na sumiklab isang taon na ang nakalilipas. Nakilahok sa protesta ang International League of Peoples’ Struggle (ILPS)-Belgium, mga alyadong organisasyon nito at ang International Peoples’ Front (IPF). Nagmartsa rin ang mga migranteng Pilipino sa ilalim […]

Anti-mangingisdang Philippine Fisheries Code of 1998, ipinababasura
February 27, 2023

Kinalampag ng mga mangignisda ang upisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Quezon City noong Pebrero 24 para igiit ang pagbabasura sa mapaniil na Philippine Fisheries Code of 1998 sa ika-25 anibersaryo nito. Liban dito, ipinatitigil nila ang paghuhukay ng lupa o dredging at mga proyektong reklamasyon sa Manila Bay na nakapipinsala […]