Archive of People’s War

KM-Cebu, ipinagdiwang ang anibersaryo ng BHB
April 03, 2024

Nagpaskil ng mga poster at panawagan ang Kabataang Makabayan (KM)-Cebu at KM-Balangay Cheene Dacalos sa kampus ng University of the Philippines (UP)-Cebu sa Cebu City noong nakaraang linggo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng mga kasapi ng KM sa ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29. Nakasulat sa mga ipinaskil na panawagan ang pagiging […]

Rights groups denounce continuous pressure on the relatives and families of the martyrs in Quezon
March 31, 2024

Karapatan-Southern Tagalog condemned the Armed Forces of the Philippines (AFP) for their persistent intimidation and harassment against the relatives of Divine Sureta (Ka Zoe) and Paul Cruz (Ka Isko), who were martyred in the encounter in Guinayangan, Quezon on March 28. Soldiers and police also greatly delayed and obstructed the delivery of the bodies to […]

Tuluy-tuloy na panggigipit sa kaanak at pamilya ng mga namartir sa Quezon, binatikos
March 31, 2024

Kinundena ng Karapatan-Southern Tagalog ang nagpapatuloy pa ring intimidasyon at panggigipit ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga kaanak nina Divine Sureta (Ka Zoe) at Paul Cruz (Ka Isko), mga namartir sa engkwentro sa Guinayangan, Quezon noong Marso 28. Labis din na pinatagal at inantala ng mga sundalo at pulis […]

The NPA must fight more to defend oppressed Filipinos, and to stop US from dragging PH in war against China
March 31, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) and all revolutionary forces roundly reject Gen. Romeo Brawner call for Red fighters to abandon the armed struggle. The need to wage armed struggle is now greater than ever before amid the worsening socioeconomic conditions and oppression of the Filipino people and […]

NPA-Central Negros kills murderer and 62nd IB intelligence agent in armed action
March 30, 2024

Red fighters of the New People’s Army (NPA)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) killed Gamay Taganeli, a fascist butcher and murderer, and Jovanie Dela Cruz, intelligence agent of the 62nd IB, in an armed action in Crossing Bon-bon, Barangay Hinakpan Guihulngan City, Negros Oriental last March 20. The armed action against the counter-revolutionaries was carried out […]

Mamamatay-tao at intel ng 62nd IB, napatay sa armadong aksyon ng BHB-Central Negros
March 30, 2024

Napatay ng mga Pulang mandrigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) sa armadong aksyon nito sa Crossing Bon-bon, Barangay Hinakpan Guihulngan City, Negros Oriental si Gamay Taganeli, berdugo at mamamatay-tao, at Jovanie Dela Cruz, ahente sa paniktik ng 62nd IB, noong Marso 20. Isinagawa ang armadong aksyon laban sa mga kontra-rebolusyonaryo sa […]

NDF-Rizal launches Oplan Sabit in Taytay for the 55th anniversary of the NPA
March 30, 2024

Forces of the National Democratic Front (NDF)-Rizal and Kabataang Makabayan (KM)-Rizal successfully hung their artful streamer in the populated areas of Taytay town on the day of the 55th anniversary of the New People’s Army (NPA) last March 29. The NDF and KM-Rizal forces took three days to collectively paint their tribute artwork to commemorate […]

Oplan Sabit, inilunsad ng NDF-Rizal sa Taytay para sa ika-55 anibersaryo ng BHB
March 30, 2024

Matagumpay ang mabilisang pagsasabit ng mga pwersa ng National Democratic Front (NDF)-Rizal at Kabataang Makabayan (KM)-Rizal ng kanilang inihandang likhang-sining na balatengga sa matataong lugar sa bayan ng Taytay noong Marso 29, sa araw mismo ng ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Naglaan ng tatlong araw ang mga pwersa ng NDF at KM-Rizal para […]

Serye ng mga pag-aaral at talakayan matagumpay na nailunsad!
March 30, 2024 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Agusan del Sur | Amihan Guerrero | Spokesperson |

Magkakasunod na pag-aaral at talakayan ang matagumpay na nailunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa probinsya ng Agusan del Sur sa unang kwarto ng taong 2024. Bunga ng marubdob na pagtanggap ng komite at mga kasapi ng Partido sa panawagan ng Komite Sentral sa kilusang pagwawasto sa gawaing pang ideolohiya, pinagsikapan at determinadong inilunsad ng […]

Mula noon hanggang ngayon.. Hindi matalo-talo!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ronnel Rhay Phoben Madrigal |

Lubos na nagpupugay ang Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS)-Ronnel Rhay Phoben Madrigal Chapter sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng kanyang lumalawak na balangay at miyembro, gayundin ang sambayanan, buong-pusong nagbibigay ng isang rebolusyunaryong pagbati ang ARMAS-RRPMadrigal sa lahat ng mga Pulang Mandirigma at Milisya ng New People’s Army. Sa pamumuno […]