Archive of Ang Paghimakas

Hugpungon ang pagpakig-away sang pumuluyo sa rehimen US-Marcos II! Isulong ang armado nga paghimakas bilang nagapanguna nga tahas sang rebolusyon!
October 30, 2022 |

Ang pumuluyong Pilipino sa subong mas labi nga nabug-atan bangud sa pagtaas sang mga sandigan nga balaklon kag serbisyo, mataas nga buhis, nagagamay nga kita, lapnagon nga kawad-on sa trabaho, gutom, burukratiko nga korapsyon kag pasismo sang estado. Sa matuod lang, ang pungsod yara sa estado sang kalamidad apang indi bangud sa Covid-19 nga pandemya […]

Muster the people’s resistance to the US-Marcos II regime! Carry armed struggle forward as the main task of the revolution!
October 30, 2022 |

The Filipino people are now burdened more than ever by soaring prices of basic goods and services, higher taxes, dwindling income, widespread unemployment, starvation, bureaucratic corruption and state fascism. The country is indeed in a continuing state of calamity but not due to the Covid-19 pandemic as Marcos Jr wants the public to believe, rather […]

Hugpungon ang pagsukol sa katawhan sa rehimen US-Marcos II!Isulong ang armadong pakigbisog isip nangunang tahas sa rebolusyon!
October 30, 2022 |

Ang katawhang Pilipino karon labaw nga nabug-atan sa nagkataas nga presyo sa mga batakang palaliton ug serbisyo, nagkadakong buluhisan, nagkagamay nga kita, kuyanap nga kawalay trabaho, kagutom, burukratikong korapsyon ug pasismo sa estado. Ang nasud anaa gayod sa nagpadayon nga estado sa kalamidad apan dili gumikan sa pandemyang Covid-19 nga gustong ipatuo ni Macos Jr. […]

PNP Binalbagan gin-ambus sang NPA
October 30, 2022 |

Madinalag-on nga gin-ambus sang mga Pulang hangaway sa idalum sang Mount Cansermon Command – NPA South Central Negros Front (MCC-NPA) ang mga katapu sang PNP Binalbagan nga nagresulta sa pagkapilas sang duha ka katapu sang PNP sa hi-way sang Sityo Candida, Brgy Biao, Binalbagan, Negros Occidental. Suno kay Ka Dionesio Magbuelas, tigpamaba sang MCC-NPA, “ginlunsar […]

Mangunguma nagapanguna nga biktima sang kampanya kontra-insurhensya
October 30, 2022 |

Natala sa Ang Paghimakas ang 88 ka insidente sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo sa isla sang Negros sa diin kapin kon kulang 502 ka indibidwal kag 29 ka komunidad ang nabiktima halin Enero tubtob Setyembre 2022. Ang mga paglapas na ini tuga sa masupog nga kampanya kontra-insurhensya nga ginpatuman sang ginkombinar nga […]

Libro kag bala: madinalag-on nga pagtapos sang AKP
October 30, 2022 |

Sa una nga anum ka bulan sa tuig 2022, natigayon sang CPP sa isla sang Negros ang tatlo ka bats sang pagtuon sa Abanteng Kurso ng Partido (AKP). Natigayon ini sulod sa mga larangan gerilya sa tunga sang masingki kag wala untat nga mga operasyon militar sang pasista nga 3rd ID. Ang AKP kabahin sa […]

Balita sa Isla
October 30, 2022 |

  Enero 17. Kapin 50 ka mga drayber sang jeepney kag tricycle ang naghiwat sang caravan para pamalabagan ang plano sang Bacolod City nga route-plan nga makaresulta sa pagphase-out sang pila ka mga jeepney kag tricycle. Enero 21. Ginkomemorar sang mga pesante ang ika-35 nga anibersaryo sang Mendiola Massacre dala ang padayon nga panawagan sang […]

Sa matuod lang
October 30, 2022 |
Ang Paghimakas Special Issue | September 21, 2022
September 21, 2022

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas Special Issue | April 2022
April 30, 2022

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.