Archive of Pulang Silangan

Mapanghamong mga tula para sa Komunistang kabataan
October 08, 2023

    Download: PDF

Pulang Silangan Zine | August 2023
October 02, 2023

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pulang Silangan | May-June 2023
October 02, 2023

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

[KOMIKS] Balikatan
August 26, 2023
Pulang Silangan | March-April 2023
April 30, 2023

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pulang Silangan Special Issue | March 29, 2023
March 29, 2023

Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pulang Silangan | January-February 2023
February 28, 2023

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Ang mga peste sa sibuyasan
February 07, 2023

Nag-uumpisa na ang anihan ng sibuyas sa Bongabon, Nueva Ecija. Nagsisimula na din na maminsala ang harabas (armyworms). Gabi-gabi ay nag-iispray ng pestisidyo ang mga magsasaka para labanan ang pag-atake ng salot na uod. Mahigit isang daang libong piso ang nagagastos ng magsasaka sa bawat isang ektaryang sibuyasan para puksain ang harabas. Wala silang pagpipilian […]

Pulang Silangan | Pagpupugay sa pagkakaisa ng Partido, Hukbo at masa sa harap ng tumitinding pasismo ng estado!
December 26, 2022 |

Pahayag ng Komiteng Larangan sa Silangan Gitnang Luzon sa ika-54 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas – MLM Ang pagkakaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP/CPP), Bagong Hukbong Bayan (BHB/NPA) at masa ang katiyakan sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Ang pagbubuklod na ito ay higanteng pwersang lubos na kinatatakutan ng naghaharing […]

Pulang Silangan Special Issue | December 26, 2022
December 26, 2022

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon