Archive of Workers

Devolution of DSWD Reg. V programs, threatens Bikolano employees’ job security
February 15, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

NDF-Bikol joins DSWD employees in their fight against devolution and its consequent threat on their employment. This 2023, two DSWD programs in Bikol region are set to be devolutionized. This is the first part of the planned devolution of DSWD Reg. V programs to be completed next year. This move will dissolve jobs for over […]

Debolusyon ng mga programa ng DSWD Reg. V, banta sa seguridad sa trabaho ng mga empleyadong Bikolano
February 15, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mahigpit na nakikiisa ang NDF-Bikol sa mga empleyado ng DSWD na tumututol sa debolusyon at kaakibat nitong banta sa kanilang trabaho. Ngayong 2023, nakatakdang isailalim sa debolusyon ang dalawang programa ng DSWD sa rehiyong Bikol. Ito ang unang bahagi ng debolusyon ng mga programa ng DSWD Region V na malulubos sa susunod na taon. Ang […]

Tanggalan sa Nexperia, tinutulan
February 14, 2023

Tinutulan ng Nexperia Workers Union-NAFLU KMU ang napipintong tanggalan sa isang departamento ng kumpanya ngayong taon. Nakatakdang isara ng Nexperia Philippines ang Sensors Deparment nito at ililipat sa ibang site dahil “nagpull-out” diumano ang negosyo nito sa kumpanya. “Paano makakabangon ang mga manggagawa sa kahirapan kung tatanggalan (sila) ng kabuhayan?” tanong ng unyon. “Hindi solusyon […]

Manggagawa, itaguyod at isulong ang tunay, militanteng unyonismo!
February 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Ikinalulugod ng NDFP-ST at mamamayan ng Timog Katagalugan ang positibong resulta ng International Labour Organization High Level Tripartite Mission (ILO HLTM) na inilunsad sa Pilipinas noong Enero 23-27. Sa HLTM, tinalakay ang kahilingan ng mga manggagawang Pilipino sa pagtataguyod ng karapatan sa paggawa at kinundena ang pandarahas ng estado sa kanilang hanay. Matapos ang HLTM, […]

Gratuity pay, ibigay sa mga manggagawang kaswal ng MMDA
February 06, 2023

Sinuportahan ng grupong Courage (Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees) at KALAKON (Kawani Laban sa Kontraktwalisasyon) ang laban ng mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) para ipagkaloob sa kanila ang ₱5,000 gratuity pay. Sa sulat na ipinadala ni Ma. Theresa Gonzales, pangkalahatang kalihim ng KKK-MMDA (Kapisanan para sa Kagalingan ng […]

Karapatan para magwelga, ipinagtanggol sa UK
February 04, 2023

Inilunsad ng halos kalahating milyong manggagawang bumubuo sa iba’t ibang unyon sa United Kingdom ang mga pagkilos noong Pebrero 1 para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa pagwewelga. Nasa sentro ng paglaban na ito ang pagtatakwil sa ipinapanukalang batas kontra-welga (Strikes Bill). Laman ng panukala ang pagpwersa sa mga unyon na mag-iwan ng mga nagtatrabahong mga […]

Karapatan ng mga manggagawa sa impormal na sektor, iginiit sa ILO HLTM
January 28, 2023

Bahagi sa mga nagsumite ng kanilang mga hinaing sa kagaganap lamang na High-Level Tripartite Mission ng International Labor Organization ang mga manggagawa sa ilalim ng grupong Kadamay at Piston. Ipinanawagan nila ang paggalang sa kanilang mga karapatan bilang mga manggagawa, na katulad sa ibang sektor ay niyuyurakan ng mga pwersa ng estado. Naghapag ng mga […]

Hustisya para migranteng pinatay sa Kuwait, ipinanawagan
January 24, 2023

Hustisya! Ito ang sigaw ng mga kamag-anak at kaibigan ni Jullebee Ranara, sampu ng mga kapwa niyang mga migranteng manggagawa. Si Ranara, isang kasambahay, ay natagpuang patay sa gitna ng disyerto ng Kuwait noong Enero 22. Siya ay pinaniniwalaang ginahasa bago pinatay. “Nananawagan kami na agarang resolbahin at dalhin sa kaparaanan ng hustisya ang pumaslang […]

2 milyon, nagprotesta sa France laban pagtaas ng edad pagretiro
January 23, 2023

Dalawang milyong mamamayan ang nagwelga at nagprotesta sa iba’t ibang bahagi ng France noong Enero 22 para labanan ang panukalang pagtataas ng edad sa pagreretiro mula 62 tungong 64 taong gulang. Layunin ng panukala na patagalin ang pagpiga pareho sa lakas-paggawa ng mga manggagawa at buwis sa kanilang mga sahod. Pinakamalaki ang protesta sa Paris, […]

Mga sinisanteng manggagawa sa Lazada, ipinababalik ng Korte Suprema
January 23, 2023

Ipinag-utos ng Korte Suprema na ibalik ng kumpanyang Lazada ang limang “rider” o taga-deliber na sinisante nito noong 2017. Ayon sa Korte Suprema, ang tagadeliber ay regular na manggagawa sa kumpanya, at hindi simpleng “independyenteng kontraktor” tulad ng unang desisyon ng National Labor Relations Commission at Court of Appeals. Ipinag-utos din ng korte na bayaran […]