Archive of Workers

Pagmamaliit ng DOLE sa pamamaslang sa mga manggagawa, binatikos
June 10, 2024

Binatikos ng Kilusang Mayo Uno ang ginawang pagmamaliit ng mga kinatawan ng Department of Labor ang Employment sa pamamaslang sa mga manggagawa sa Pilipinas sa ginaganap na International Labor Conference (ILC) sa Geneva, Switzerland. Sa ulat ni Ernesto Bitonio Jr, undersecretary ng DOLE sa kumperensya noong Hunyo 7, isa sa tinalakay niyang kaso ang kaso […]

Batangas court dismisses "terrorism financing" case against unionist in Southern Tagalog
June 06, 2024

Due to lack of evidence, a Batangas court dismissed on May 23 the case of “terrorism financing” against unionist leader Rhoel Alconera, second president of the Unyon ng mga Panadero in Gardenia Philippines-Olalia-KMU. The Department of Justice (DoJ) filed the case against him, at the instigation of the 2nd ID and its “witnesses”, last March. […]

Kasong "terrorism financing" sa unyonista sa Southern Tagalog, ibinasura
June 06, 2024

Dulot ng kawalan ng ebidensya, ibinasura ng isang korte sa Batangas ang kasong “terrorism financing” noong Mayo 23 laban sa lider-unyonistang si Rhoel Alconera, ikalawang pangulo ng Unyon ng mga Panadero sa Gardenia Philippines-Olalia-KMU. Isinampa laban sa kanya ang kaso ng Department of Justice (DoJ), sa tulak ng 2nd ID at mga “saksi” nito, noong […]

Dong-In puts 250 contract workers on "forced leave"
June 04, 2024

Three production lines were shut down at the Dong-In factory in the Freeport Area of Bataan in Mariveles, Bataan after an estimated 250 workers were placed on “forced leave” due to what the company says is a lack of product orders. Workers will be out of work starting June until possibly August. “Forced leave” is […]

250 manggagawang kontraktwal ng Dong-In, ipinailalim sa "forced leave"
June 04, 2024

Tatlong linya ng produksyon ang isinara sa pabrika ng Dong-In sa Freeport Area of Bataan sa Mariveles, Bataan matapos ipailalim ang tinatayang 250 manggagawa nito sa “forced leave” dahil sa sinasabi ng kumpanya na kakulangan ng order. Walang trabaho ang mga manggagawa simula ngayong Hunyo na posibleng tumagal hanggang Agosto. Ang “forced leave” ay pakana […]

B-MEG workers demand long-delayed wages and other rights
June 01, 2024

Around 100 workers of B-MEG, a factory in the Freeport Area of Bataan (FAB) in Mariveles, Bataan, are complaining about delayed wages and eight months of non-remittance by the Delta 5 Manpower agency for their Social Security System, PhilHealth and Pagibig benefits. The Nagkakaisang Manggagawa ng FAB (NMFAB) condemned this and called for the dismantling […]

Naantalang sahod at iba pang mga karapatan ng manggagawa sa B-MEG, iginigiit
June 01, 2024

Inirereklamo ng 100 manggagawa ng B-MEG, pagawaan sa Freeport Area of Bataan (FAB), Mariveles, Bataan, ang naantalang sahod at walong buwang hindi pagbabayad ng ahensyang Delta 5 Manpower para sa kanilang benepisyo sa Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig. Kinundena ito ng Nagkakaisang Manggagawa ng FAB (NMFAB) at ipinanawagan ang pagbuwag sa sistemang “labor agency” […]

PLDT workers win demand to open CBA negotiations
May 29, 2024

Amid a strike threat, collective action and commitment of the Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) workers, the company management was compelled to agree to open Collective Bargaining Agreement (CBA) negotiations for 2024-2027. For more than three months, the company deliberately delayed responding to the submitted notice for negotiations and the demands of Manggagawa sa […]

Pagbubukas ng negosasyon para sa CBA, naigiit ng mga manggagawa ng PLDT
May 29, 2024

Sa harap ng bantang welga, sama-samang pagkilos at paninindigan ng mga manggagawa ng Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT), natulak ang maneydsment ng kumpanya na makipagkasundong buksan na ang pakikipagnegosasyon para sa Collective Bargaining Agreement (CBA) para sa 2024-2027. Higit tatlong buwang sadyang inantala ng kumpanya ang pagtugon sa isinumiteng pabatid para sa negosasyon at […]

KMU condemns the Marcos regime's fascist anti-worker campaign
May 26, 2024

Kilusang Mayo Uno (KMU) and its regional formations in Southern Tagalog (PAMANTIK-KMU), KMU-Southern Mindanao and AMA SUGBO-KMU, condemned the continuing and new schemes of the Marcos regime to suppress the labor movement in the country. In a press conference yesterday, May 25, workers exposed the regime’s anti-worker offensive in various parts of the country. One […]