Mga artikulo sa Pilipino (Articles in Pilipino)

Mabuhay si Jose Maria Sison! Dakilang lider at inspirasyon ng Kabataang Pilipino!
February 11, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Kabataang Makabayan-Rizal |

Matagumpay na nakapaglunsad ng oplan pinta at oplan diki ang Kabataang Makabayan-Rizal upang gunitain at pagpugayan ang ika-85 kaarawan ni Ka Jose Maria Sison, isang dakilang lider at tanglaw ng rebolusyong Pilipino. Inihanda ng mga kabataan ang isang portrait (wheatpaste art) ni Ka JMS at idinikit sa mataong lugar sa Barangay San Juan, Taytay upang […]

Bukas na liham para sa mga kagawad ng midya
February 11, 2024 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

  Mapagpalayang pagbati sa mga kaibigan sa hanay ng midya! Napakakritikal ng institusyon ng midya sa pagbabago ng lipunan bilang inaasahang instrumento ng katotohanan at pagpapahayag ng mamamayan, laluna sa kasalukuyang yugto ng lipunan kung saan laganap ang disimpormasyon, misimpormasyon at iba pang porma ng kasinungalingan. Sa kasaysayan, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay nagmula […]

Itinatakwil ng Masbatenyo ang hidwaan ng mga pasistang kriminal na Marcos at Duterte!
February 10, 2024 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Sa harap ng patung-patong na pagdurusa ng mamamayan laluna ang walang awat na pagtaas ng presyo ng bilihin at lumalalang kundisyon ng pamumuhay, pinatutunayan ng awayang Marcos at Duterte na wala silang intensyong tugunan ang interes ng mamamayan. Ang desperadong paligsahan ng mga Marcos at Duterte para sa kapangyarihan at dambong ay patunay na itinatakwil […]

Pagpupugay sa ika-85 na Kaarawan ni Ka Jose Maria Sison, Dakilang Lider at Tanglaw ng Rebolusyong Pilipino!
February 09, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Pulang pagpupugay at pagsaludo kay Kasamang Jose Maria Sison sa kanyang ika-85 na kaaraawan, siya ang Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM, ang ating dakilang lider, tanglaw at gabay sa Rebolusyong Pilipino. Nanatiling buhay at nag-aalab ang rebolusyonaryong kapasyahan at optimiso ng mga manggagawa, magsasaka, maralita, kabataan, kababaihan, mga panggitnang pwersa at mga katutubo […]

Panawagan sa mga patriyotikong sundalo at pulis: pumanig sa mamamayan!
February 08, 2024 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Ngayong 2024, tuluyang nalantad sa taumbayan ang biyakan ng nangungunang paksyon ng naghaharing uri na mga Marcos at Duterte. Garapalan na ang kanilang mga siraan, labasan ng baho at pagpapakita ng lakas (show of force) mula sa dating pailalim na iringan. Mayroon ding mga lihim at lantarang galawan sa militar at pulitika para maungusan ang […]