Archive of Statements

Pinakamataas na pagpupugay kay Ericson Acosta
December 07, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakikiramay nito sa kamag-anak at mga kaibigan ni Kasamang Ericson Acosta at ang pakikiisa sa isasagawang pulong pag-aalala ngayong araw sa UP Diliman, Quezon City. Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay ang buong pamunuan at kasapian ng Partido kay Ka Ericson Acosta, kadreng komunista, Pulang mandirigma, guro, estudyante, […]

Highest tribute to Ericson Acosta
December 07, 2022 | Communist Party of the Philippines |

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its sympathies to the family and friends of Ericson Acosta and its solidarity with the memorial meeting to be conducted today in UP Diliman, Quezon City. The entire leadership and membership of the Party give the highest tribute to Ka Ericson Acosta, communist cadre, Red fighter, teacher, […]

Mamamayang nakikibaka ang tunay na mga Bonifacio ng bagong panahon
December 06, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sa isang pananalita, ikinumpara ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., ang sarili at ang hanay ng pulis sa mga bayaning tulad nina Andres Bonifacio at iba pang Katipunero na buong katapatang nag-alay ng buhay para sa kapakanan ng taumbayan. Nagkakamali si Azurin sa pag-aakalang madali niyang mapapasakay ang madla sa mabubulaklak niyang salita. Kabayanihan ba […]

The true Bonifacios of today are the people who fight for their rights
December 06, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

During a speech, PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., compared himself and the whole PNP to heroes such as Andres Bonifacio and other Katipuneros who selflessly offered their lives for the sake of the nation. Azurin is gravely mistaken for thinking that he would be able to fool the public with his words. Can PNP’s torture […]

Highest Tribute to Comrade Ericson Acosta: Revolutionary Artist, Martyr and Hero of the Filipino People
December 06, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

As Chief Political Consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and as a fellow poet dedicated to the Philippine revolution, I wish to join the Filipino people, their revolutionary forces and the broad range of legal democratic forces in condemning the Marcos-Duterte ruling clique and its armed minions for the flagrant murder […]

Unite and vigorously oppose Marcos’ Maharlika Investment Fund
December 05, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the broad democratic sectors, organizations and individuals in strongly denouncing the plan of the Marcos regime to set up the Maharlika Investment Fund (MIF), a ₱275 billion sovereign investment fund, which is nothing but a scheme of the ruling kleptocrats to steal public money. Ferdinand Marcos Jr […]

Hindi matatakasan ni Marcos Jr., AFP-PNP-CAFGU at lokal na naghaharing-uri ang mga krimen nito sa masang Masbatenyo
December 03, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Masbate killing fields. Literal na dumadanak ang dugo sa malawak na pastuhang prubinsya. Lantaran at brutal na pinapatay ng militar at pulis ang mga magsasaka para sa interes ng rantso, pagmimina, ekoturismo at iba pang pakana para sa kapitalistang pandarambong. Sa ilalim ng bagong rehimeng Marcos II, labing-isa na ang biktima ng pampulitikang pamamaslang. Pinakabagong […]

Raise the demand for freedom of all political prisoners
December 03, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its solidarity to all political prisoners, their families, friends and supporters in line with the International Day of Solidarity with Political Prisoners and Prisoners of War. The Filipino people, in particular, demand the release of all political prisoners who continue to languish in jail under the Marcos […]

Members of CPP, NPA and NDF have rights under international humanitarian law
December 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Armed Forces of the Philippines (AFP) must be roundly denounced for trying to justify and cover-up the willful killing of Ericson Acosta and Joseph Jimenez in Kabankalan City by impugning Acosta’s role as a consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). The web of lies being desperately woven by the AFP […]

47th IB is long-time band of mercenaries in Barangay Camansi
December 01, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

That the 47th Infantry Battalion (IB), under the Philippine Army’s 302nd Brigade, with the 303rd Brigade’s “hors de combat slayer” 94th IB wreaked havoc in their community on the first few hours after midnight of November 30 is not novelty for the residents of Barangay Camansi, Kabankalan City, Negros Occidental. The murders of NDF consultant […]