3 Patay sa Operasyong Demolisyon ng NPA - Albay

Binabati ng Santos Binamera Command Bagong Hukbong Bayan – Albay (SBC BHB – Albay) ang matagumpay na operasyong demolisyon ng isang tim ng hukbo nito noong ika-15 ng Pebrero 2023 sa Barangay Ramay, Oas, Albay. Napatay sa nasabing operasyon ang tatlong elemento ng 49th IB kabilang si 2Lt Nico Malcampo. Nasapol ang nag-ooperasyong pasistang tropa ng command-detonated explosives (CDX) na pinasabog ng mga Pulang mandirigma.

Labis na ikinagagalak ng masang magsasaka ang tagumpay ng kanilang hukbong bayan sa pagbira sa mga pasistang tropa ng 49th IB. Ang 49th IB ay bantog sa mga pasistang mga paglabag sa karapatang-tao at mga krimen sa sangkatauhan.

Panawagan ng SBC BHB – Albay sa mga nakabababang upisyal at sundalo ng AFP, huwag na kayong magpagamit sa inyong mga nakatataas na opisyal, ginagawa lang kayong pambala sa kanyon upang labanan ang digmang magsasakang matagal nang itinataguyod ng inyong mismong mga magulang.

Walang ibang magtutulungan sa pagtataguyod nito kundi tayong mga nanggaling sa uring magsasaka. Alam naming marami sa inyo dito rin nagmula. Ang inyong matataas na opisyal ay patuloy sa kanilang korupsyon gamit ang diumano’y AFP modernization, NTF-ELCAC at iba pang iligal na gawain habang kayo’y isinasabak sa gerang hindi kailanman mapupuksa, ilang rehimen man ang dumaan, dahil ang digmang itoy wasto.

Walang karapatan ang 9thID PA at 49th IB PA na sabihing labag ang paggamit ng CDX sa Geneva Convention. Pag-aralan ninyo muna ang nilalaman nito. Para sa kaalaman ng lahat, ang CDX ay hindi bawal sa internasyunal na batas dahil puputok lamang ito kapag pinasabog ng opereytor.

3 Patay sa Operasyong Demolisyon ng NPA - Albay