Archive of Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command)

Masaker sa Mendiola, 36 taong walang Hustisya!
January 22, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Albay (Santos Binamera Command) | Florante Orobia | Spokesperson |

Nakikiisa ang Santos Binamera Command – Bagong Hukbong Bayan – Albay sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-36 na taong anibersaryo ng Mendiola Massacre ngayong ika-22 ng Enero 2023. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, walang hustisyang nakamit ang mga magsasakang pinatay ng estado sa panahon ng rehimeng US – Aquino. Pinagpupugayan ng SBC-BHB-Albay ang […]

Ambus laban sa 22nd IB, Matagumpay!
January 18, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command) | Samuel Guerrero | Spokesperson |

Isang miyembro ng CAFGU ang nasawi habang dalawa ang sugatan, isang CAFGU at isang army Corporal, sa inilunsad na ambus ng mga pulang hukbo laban sa labingdalawang sundalo ng 22nd IBPA nitong Enero 15, alas-8 ng gabi sa Brgy. Calmayon, Juban, Sorsogon. Nakilalang nasawi si Dante Gojo alyas Bing at sugatan naman si Lorenzo Gupit […]

The Bikolano people’s struggle frustrated AFP-PNP’s Oplan Kapanatagan!
January 10, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Now that Oplan Kapanatagan is in its fourth year, 9th IDPA and PNP Region V in Bikol still have no victory to speak of. Instead of being harrowed with fear because of the military and police’s ceaseless militarization, human rights violations and other crimes, a growing number of Bikolanos are compelled to realize their own […]

Binigo ng pakikibaka ng masang Bikolano ang Oplan Kapanatagan ng AFP-PNP!
January 10, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Sa ikaapat na taon ng Oplan Kapanatagan, walang maipagmalaking makabuluhang tagumpay ang hanay ng 9th IDPA at PNP Region V sa Kabikulan. Sa halip na masindak ang masa dahil sa walang patumangga nilang militarisasyon, mga paglabag sa karapatang tao at iba pang mga krimen, lalo lamang naitulak ang mas maraming Bikolanong sumandig sa kanilang sariling […]

Pulang pagpupugay at saludo para kay Kasamang Jose Ma. Sison!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Albay (Santos Binamera Command) | Florante Orobia | Spokesperson |

Buong-higpit na iginagawad ng lahat ng yunit ng NPA sa ilalim ng Santos Binamera Command – NPA Albay ang pinakamataas na saludo kay Kasamang Jose Ma. Sison, ang kapita-pitagang pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Hanggang sa huling sandali at kahit sa kabila ng katandaan, iniukol niya ang kanyang buong buhay sa […]

Mahigpit na pagtangan ng armas ang pagdakila ng Pulang hukbo kay Kasamang Joma!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Nakikiisa ang pangrehiyunal na kumand sa operasyon ng New People’s Army sa Bikol at lahat ng kumand sa ilalim nito sa pagdakila sa dakilang buhay at pakikibaka ni Ka Jose Ma. Sison, isa sa mga pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1968. Hindi maitatatwa ang lahat ng kanyang naging ambag sa […]

Pulang pagpupugay para kay Ka Joma!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Catanduanes (Nerissa San Juan Command) | Teresa Magtanggol | Spokesperson |

Pulang pagkilala at pagpupugay ang ipinapaabot ng Nerissa San Juan Command – NPA Catanduanes kay Ka Jose Ma. Sison, 83 taong gulang, pinunong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at kadre ng proletaryong rebolusyon. Nakikiramay ang NSJC-NPA Catanduanes sa naiwang pamilya, mga kaanak, mga kasama at kaibigan ni Ka Joma. Isang malaking kawalan sa rebolusyonaryong […]

Ka Jose Ma. Sison, rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanang Pilipino
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Sa pagpanaw ni Kasamang Jose Ma. Sison, pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, binabalikan ng JRC – NPA Masbate ang isang linya mula sa kanyang kathang tula, “katapangan hanggang huling hininga ang bumubuhay sa isang martir lagpas sa kanyang kamatayan.” Tunay ngang ang hindi pangkaraniwang katapangan ni Ka Joma sa pagpupundar ng […]

Bayani ng sambayanang Pilipino si Ka Jose Ma. Sison!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Camarines Sur (Eduardo Olbara Command) | Ramona Caceres | Spokesperson |

Pinakamataaas na parangal ang iginagawad ng Eduardo Olbara Command – NPA Camarines Sur at lahat ng kumand ng NPA sa buong prubinsya kay Kasamang Jose Ma. Sison. Pumanaw si Ka Joma sa edad na 83. Dinadakila ng EOC ang mahigit limang dekada niyang tuluy-tuloy na paglilingkod bilang matapat at mahusay na lider-rebolusyonaryo at komunista. Punung-puno […]

Salamat sa iyong maniningning na rebolusyonaryong ambag, Ka Joma!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command) | Samuel Guerrero | Spokesperson |

Nakikiisa ang Celso Minguez Command – NPA Sorsogon sa lahat ng mga nagbibigay parangal at pagpupugay ngayon kay Kasamang Jose Ma. Sison. Labis na nalulungkot ang mga Sorsoganon sa pagpanaw ng isa sa mga pinakamahuhusay na lider-komunista at lingkod-bayan ng kasalukuyang lipunang Pilipino. Gayunpaman, nais ipaabot ng CMC-NPA Sorsogon ang pagpapasalamat sa iniwang pamana ni […]