4PH nga programa, indi magasabat sa matuod nga problema sang mga Himamaylanon

,

Indi magahatag sang benepisyo sa mga Himamaylanon ang plano nga proyekto nga pabalay sang Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) idalom sang Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Housing (4PH) ni Marcos Jr sa Himamaylan City, Negros Occidental.

Sa sini nga programa, plano nga magtukod sang 3,000 ka yunit sang balay kag may badyet nga P5.5 bilyon. Indi magnubo sa P1.8 milyon ang galastohon sa kada building.

Isa ini ka proyekto nga tuman ka mahal kag klaro nga puno sang korapsyon. Segurado man nga mabudlayan ukon indi ini masarangan sang pumuluyo nga magplano sa pagkuha sang yunit sang balay.

Ngaa makasiling kita nga ini nga programa sang pabalay indi magahatag sang benipisyo sa mayorya nga Himamaylanon?

Bangud ang nagapanguna nga palangabuhian sang mayorya sang pumuluyo sang Himamaylan City ang nahigot sa monocrop nga industriya sang kalamay kag halos bilog pumuluyo ang ara naga-obra sa kampo kag kon indi man, nagapangabuhi sang ila tagsa ka magagmay nga uma. Ang iban man sini ang ara sa pagpanagat kag remedyo heneral nga palangabuhian.

Layo kag indi gid ini magasabat sa ila madugay na nga demanda sang matuod nga reporma sang duta, dugang nga sweldo kag benipisyo sang mga mamumugon sa kampo, pagpataas sang presyo sang ila mga produkto kag suporta para sa sustenable nga pagpanguma kag iban pa nga bulig sa ila atrasado nga pagpanguma kag palangabuhian.

Sa baylo, mas balantayan ang proyekto nga pabalay bangud sa ginakondisyon ukon ginahanda sini ang pumuluyo sa posible nga malaparan nga demolisyon kag pagtabog sang pumuluyo sa ila palangabuhian para sa interes sang mga dumuluong kapitalista kag mga kahimbon sini nga mga dalagku nga agalon mayduta. Ilabi na nga nagahana ang implementasyon sang mga programa sang reaksyonaryong gobyerno nga kontra-pumuluyo kaangay sang eko-turismo, pagmina, reclamation project kag pagtukod sang pantalan sa mga kabaybayonan ilabi na sakop sang Himamaylan City partikular sa Barangay Aguisan nga magadislokar sa pila ka libo ka pumuluyo. Indi gid malayo sa posibilidad nga kasugpon sini nga pabalay ang pagpasalhin ukon pag-relocate sang mga biktima sang dislokasyon kaangay sa natabo sa iban pa nga mga lugar.

Mas dapat tum-ukan sang reaksyonaryo nga gobyerno ang pagsabat sa mga demanda sang pumuluyo kon gusto ini nga magbulig kag mapamaayo ang kahimtangan sang pumuluyo partikular sa sahing anakbalhas nga mangunguma kag mamumugon.

Dapat mangin mabinantayon ang pumuluyo kag mas pabakuron ang ila paghiliusa batok sa mga matiplangon nga programa sang gobyerno nga magaguba sa ila palangabuhian kag makadugang sa paglala sa ila kaimolon.

4PH nga programa, indi magasabat sa matuod nga problema sang mga Himamaylanon