62nd IB Padayon Nagaperwisyo sa mga Mangunguma sa Central Negros

,

Halin Nobyembre 27 asta subong nga adlaw Disyembre 3 naglab-ot sa 150 ka berdugong 62nd IB ang daw idu-buang nga nagapanglusob sa mga komunidad sang mangunguma sa banwa sang La Castellana, Negros Occidental kag Guihulngan City, Negros Oriental.

Nobyembre 27-Disyembre 2, may mga kolum sang pasistang militar nga nagapang-lagwatihot kag pilit nga nagapangsaka-saka sa mga kabalayan sang mga residente sa mga sityo sang Kandalaba kag Mantuhod sang Barangay Cabacungan, mga sityo sang Antipolay, Pagba kag Paho sang Barangay Kabagnaan. May nakita man nga mga kolum sang militar sa Sityo proper sang Barangay Sag-ang kag Sityo Sumpit, Barangay Manghanoy tanan sang La Castellana.

Samtang sa Guihulngan City, makita man ang kolum sang nasambit nga berdugong tropa sa Sityo Manlibod kag Sityo Anahaw tanan sang Barangay Sandayao. Nagatiner sila mga kabalayan kag tabuan/tindahan.

Subong Disyembre 3, may ara man nga kolum sang 62nd IB sa Purok 7 malapit sa eskwelahan sang Barangay Cabacungan sakop sang La Castellana.

Nagtuga ini sang kakugmat sa mga mangunguma, mamumugon sa kampo lakip na sa mga kabataan. Padayon nagaperwisyo ang pasistang 62nd IB sa malinong nga pagpangabuhi sang mga Pumuluyo sa lugar.

62nd IB Padayon Nagaperwisyo sa mga Mangunguma sa Central Negros