79IB nga nagpailang NPA, nangransak!

Wala’y undang ang pasistang estado sa pagyatak sa tawhanong katungod sa mga sibilyan. Sa norte nga bahin sa Negros, padayon ang pagpangatake sa mga komunidad sa mga mag-uuma ug mamumuo sa katubhan.

Kusganong gikundena sa Roselyn Jean Pelle Command-New People’s Army (RJPC-NPA) ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa North Negros ang pagpangransak nga gihimo sa mga wala’y ulaw nga tropa sa estado nga nagpa-ila pa gyud isip mga katapo sa NPA sa mga panimalay sa duha ka pamilya sa mamumuo sa kampo sa Escalante City, Negros Occidental niadtong Hulyo 18.

Mga alas 6 sa buntag sa nasambit nga petsa, niabot ang dul-an 60 ka elemento sa #DiMasaligan79IB, kuyog ang mga hangol-sa-kwarta nga mga traydor sa rebolusyon, ug dungan nga gipang-ransak ang duha ka mga panimalay sa Barangay Tamlang ug Barangay Malasibog.

Sa Sityo Alangahag, Barangay Tamlang sakop sa nasambit nga syudad, nidiretso ang 12 ka pasistang tropa nga wala ga-uniporme sa panimalay ni Rosalie Magbanua, minyo ug may duha ka menor de edad nga bata, ug gi-ukay ang iyang panimalay. Nagpaila isip NPA ang mga pasistang militar ug nangita sa gibilin kuno nga high-powered rifle (HPR) sa NPA sa panimalay. Dihay pipila ka pasistang militar nga naka-uniporme nga ni-pusisyon sa bungtod duol sa balay.

Sa parehong oras sa kasikbit nga barangay, sa Sityo Bautista, Barangay Malasibog, niadto usab sa panimalay ni Edgar Gimang ang laing kapin kun kulang 30 ka armado. Nagtrabaho siya sa kampo (katubhan) sa pag-abot sa pasistang tropa nga ming-utingkay sa mga kagamitan sa iyang balay. Pag-abot niya, gipangitaan ni Gimang og search warrant ang mga nanaka sa iyang panimalay apan walay mapakita nga mga dokumento.

Pila ka adlaw sa wala pa ang pagpang-ransak, aduna sab mga armadong lalaki nga ming-adto ni Gimang sa iyang gitrabaho nga katubhan. Kakuyog ang pipila ka mga trabahante, pugos siya nga gipahapa aron dis-armahan. Sundang ug ubang kahimanan pang-uma ang dala ni Gimang ug mga trabahante ug walay nakuha nga armas ang mga militar. Tungod sa sunod-sunod nga atake nga niresulta sa grabeng kahadlok, nabughat ang asawa ni Gimang ug nasakit sulod sa pila ka adlaw.

Si Magbanua ug Gimang, mga yanong mamumuo sa kampo. Mga myembro sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga kooperatiba nga natukod resulta sa kadaugan sa pakigbisog sa katawhan sa North Negros (partikular sa Escalante City) para makaangkon og uma nga pangabuhian. Kanhi napailalom sa NFSW (National Federation of Sugar Workers) ang ilang mga koop ug, sa wala pa gi-atake sa militar, malinawn ang ila pagpangabuhi ug pangabuhian. Gipasanginlan sila sa militar nga mga tigsuporta sa NPA ug karon gipangitaan og gibilin kuno nga armas sa NPA.

Dili bag-o ang taktika sa #DiMasaligan79IB nga pagpangilad sa mga residente ug gapaila nga katapo sa NPA para hugawan ang imahe sa NPA ug para kuhaon ang simpatiya sa masa. Usa ka insidente aning pagpakaron-ingnon sa #DiMasaligan79IBPA niadtong 2022 ang hulga nga pagpatay sa usa ka negosyante sa Cadiz City, Negros Occidental kung dili mohatag sa ilang gipangayo nga dakung kantidad sa kwarta. Laing panghitabo niadtong Oktubre 2022 sa Calatrava, Negros Occidental, diin nailad ang usa ka residente nga katapo sa NPA ang iya gikaatubang, apan human ang pila ka oras, nag-abot ang dul-an 200 ka pasistang tropa sa estado ug naglunsad og operasyon kombat. Tungod sa kahadlok, namatay ang nasambit nga residente human ang pila ka adlaw.

Mahinumduman usab nga naa sa Escalante City, Negros Occidental ang opisina sa NTF-Elcac sa Negros diin sukad 2019, kuyog ang #DiMasaligan79IB, nang-atake sa mga ekonomikanhong kadaugan sa pakigbisog sa katawhan sa North Negros paagi sa pagkumbert sa mga kooperatiba o asosayon sa mga mangunguma ngadto sa mga Masaligan Farmers/Fisherfolks Association, pagpundo sa armadong tropa sa mga istraktura sa kooperatiba (opisina, galingan, ubp.), pagpanghulga, iligal nga pag-aresto, pagtanum og ebidensya, pugos nga pagpasurender sa tibuok kooperatiba/asosasyon, ug ekstrahudisyal nga pagpatay.

Walay lauman ang pasistang estado kung dili ang padayon nga pagsukol sa katawhan, hilabi na ang katawhang Escalantehanon. Usa ang mga taga-Escalante nga kaniadto nitindog ug nakigbisog batok sa kaimulon, kagutom ug martial law ni Marcos Sr nga nagpakita sa iyang kabangis kaniadtong Setyembre 20, 1985 sa giila nga Escalante Masaker.

Hagit sa katawhan sa Escalante, ug sa tibuok katawhan sa North Negros, atubangan sa laing pasistang Marcos, nga maghiusa ug ipadayun ang singgit sa mga namartir sa Escalante Masaker: MAKIGBISOG, DILI MAHADLOK!

79IB nga nagpailang NPA, nangransak!