Ginahawan sa EastMinComm sa AFP ang dalan alang sa pagpalungtad sa balaod militar, pagligalisa sa mga hit squad gamit ang mga mini nga ‘engkwentro’ tali sa NPA

Samot nga nahimong kataw-anan ang mga bakak sa Eastern Mindanao Command sa AFP ug Philippine National Police sa Region 11 sa ilang desperadong paningkamot nga ipanegurong magpabilin ang balaod militar ug ang sitwasyon sa kalisang sa Davao City ug uban pang bahin sa Southern Mindanao. Dugang pa, ginahimong puhonan ni GRP Pres. Rodrigo Duterte kining mga minugna nga mga sugilanon aron tukoron ang “kontra-SPARU nga mga yunit” nga moligalisa sa pagpamatay sa mga aktibista, ginasuspetsahang simpatisador sa rebolusyonarong kalihukan ug kritiko sa mga kontra-katawhang programa ug palisiya sa rehimeng US-Duterte.

Pinakaulahi niining mga butbot mao ang hinimo-himong engkwentro sulod sa saradong Victorio Beach Resort sa Purok 10, Talomo Cemento sa Davao City. Ginaangkon sa AFP ug sa Davao City Police Office nga kuno adunay nahitabong “shootout” human gisulayan sa lokal nga pulisiya ug sa mga tropa sa AFP nga arestuhon ang mga membro sa NPA nga nagtago sa maong resort. Ayha niini, niadtong Setyembre 21, lain pang operisyon ang matud pa nahitabo sa Brgy. Langub sa Maa, Davao City diin gireyd sa kapulisan ang usa ka balay ug giaresto ang mga membro sa NPA.

Gikundena ni Duterte ang maong mga “engkwentro” isip hinungdan sa iyang pagduso nga tukoron ang mga death squad aron “santaon” ang mga yunit sa SPARU sa NPA. Sa pagkatinuod, gusto lang niyang palipayon ang AFP ug PNP aron tugotan siyang magpabilin sa gahum pinaagi sa pagseguro nga magpadayon ang pagpangwarta sa kasundalohan ug kapulisan gamit ang mas dakung pundo sa paniktik ug operisyon. Sa Davao City pa lang, giplano na nga paburoton og dugang P1B ang badyet alang sa tuig 2019 nga molangkob sa mas dakung pundo nga gatasan sa korap nga AFP ug PNP. Wala pa nakuntento sa mga pagpatay nga hinimoan sa mga ahente sa estado ilalom sa Oplan Tokhang, balaod militar ug Oplan Kapayapaan, nagtumong ang pasistang si Duterte nga himuon pang bulahan ang iyang mga pasistang tigpanumpo ug labaw pang ipakaylap ang kultura sa kawalay tulubagon sa armadong pwersa sa iyang rehimen.

Sa laing dapit sa rehiyon, nahimo nang estratehiya sa AFP ang kahilig nga magpakaylap og bakak. Niining ulahi, susamang mga minugna nga balita sa “engkwentro” sa North Cotabato ang gipakuyanap sa AFP sa Brgy. Lanao Kuran, Arakan niadtong Oktubre 19 samtang gisunog sa mga sundalo ug paramilitar nga nagpakanang mga membro sa NPA ang usa ka day care center sa Brgy. Mahongcog, Magpet niadtong Nobyembre 15.

Walay bisan usa niining mga sugilanon ang tinuod. Sa Davao City, usa ka malimbungong paagi kining mga bakak aron pitulon ang mga ligal nga protesta sa mga progresibong grupo nga nagbatuk sa imperyalistang pagpangawkaw, kontraktwalisasyon, pasismo ug mga kontra-katawhang palisiya sa rehimeng US-Duterte. Dugay nang giplano sa lokal nga gobyerno sa Davao City nga himuong krimen ang malinawong mga protesta ug demonstrasyon. Sa laing dapit, ginagamit kining mga bakak aron palungtaron pa ang pagpatuman sa balaod militar sa Mindanao ug hatagan si Duterte og lugway alang sa iyang kontra-katawhang mga iskema sama sa programang Build, Build, Build nga mopahawa sa mga Lumad ug mag-uuma gikan sa ilang komunidad.

NPA death squads are a figment of the US-Duterte regime’s hare-brained imagination. All NPA units in Southern Mindanao adhere to the strictest rule regarding the dispensation of revolutionary justice against AFP, PNP and paramilitary personnel who have committed the gravest crimes against the people. This is a far cry from the almost daily executions being carried out by the armed forces of the US-Duterte regime who not only enjoy the kid-glove protection of Duterte himself, but the added benefit of receiving accolades and financial reward in the process. It is to the AFP and the PNP’s utmost advantage that an air of paranoia be maintained in order to perpetuate the regime’s despotic rule.

Handuraw lang sa burong nga imahinasyon sa rehimeng US-Duterte ang mga death squad sa NPA. Nagtamod ang tanang yunit sa NPA sa Southern Mindanao sa istriktong balaod kalabot sa pagpahamtang og rebolusyonaryong hustisya batuk sa mga sakop sa AFP, PNP ug ilang mga paramilitar kinsa nakahimo og pinakamangtas nga krimen ngadto sa katawhan. Lahi kaayo kini sa halos inadlaw nga mga pagpatay nga hinimoan sa armadong pwersa sa rehimeng US-Duterte kinsa nagbaton dili lang sa pag-amoma mismo ni Dutete apan labaw pa sa iyang taas nga pag-ila ug ganti nga salapi. Hingpit nga bentaha alang sa AFP ug PNP nga magpadayon ang kahadlok sa katawhan aron magpabilin ang mangtas nga paghari sa rehimen.

Luyo sa mga taktika sa pagpanghadlok niini, grabe na ka desperado ang EastMinComm sa AFP. Ang kamatuoran nga gikinahanglan niining magmugna og salikwaot nga mga sugilanon ug engkwentro nagpamatuod dili lang nga nahutdan na kini og pasangil sa iyang pasismo apan nakaamgo na kini nga dili kaya tupngan sa iyang tropa ang mga pwersa sa NPA kinsa nagpadayong nagbaton sa gugma ug suporta sa masa.

Ginahawan sa EastMinComm sa AFP ang dalan alang sa pagpalungtad sa balaod militar, pagligalisa sa mga hit squad gamit ang mga mini nga ‘engkwentro’ tali sa NPA