Aktibong aset sa 11th IB, gipakanaugan og silot kamatayon

Base sa desisyon sa Rebolusyonaryong Korte sa Katawhan, gipakanaugan sa usa ka tim sa Rachelle Mae Palang Command-New People’s Army Southeast Negros Guerrilla Front (RMPC-NPA) og silot kamatayon si James Acab, 50, sa Sityo Kapandis, Brgy. Napakaw, Siaton, Negros Oriental niadtong Hunyo 16, 2023.

Nagbase ang desisyon sa pagka-aktibong aset ni Acab sa 11th Infantry Battalion. Siya ang naggiya sa pasistang batalyon sa pagreyd sa yunit sa NPA sa Sitio Balaskan sakop gihapon sa Brgy. Napakaw niadtong 2020 nga nagresulta sa pagka-martir ni Ka Jorge ug Ka MG, ug sa duha pa ka laing engkwentro sa mao gihapon nga barangay niadtong 2021.

Ang pagsilot kang Acab nagsilbe usab nga pahimangno sa mga kontrarebolusyonaryo nga elemento ug mga traydor, ilabi na sa mga may utang nga dugo sa rebolusyonaryong kalihukan ug sa masang nilupigan, nga undangon na ang pagpagamit sa reaksyunaryong gobyerno kabaylo ang kwarta ug mga ganti. Nagpanawagan ang RMPC-NPA nga musurender kamo sa pinkaduol nga yunit sa NPA ug manginabuhi og tarong kaysa mahimong ahente sa estadong maoy rason mismo sa dugang nga pag-antus ug kapobrehon sa katawhan. ###

Aktibong aset sa 11th IB, gipakanaugan og silot kamatayon