Aktibong depensa: tugon ng NPA sa nagpapatuloy na FMO ng AFP sa Aurora

,

Matagumpay na nakapag-aktibong depensa ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Domingo Erlano Command sa naganap na labanan noong gabi ng Mayo 28 sa Baranggay Bazal sa bayan ng Maria Aurora kung saan apat ang siguradong kaswalting natamo ng mga nag-ooperasyong tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa lugar. Nagtagal nang ilang minuto ang palitan ng putok. Pagkatapos nito ay walang habas ng nagpaputok ang tropa ng AFP habang ligtas at organisadong nakaatras ang mga kasama.

Ang nasabing labanan ay resulta ng nagpapatuloy na operasyong militar ng kaaway bago pa man ang unang engkwentro noong Mayo 20 ng umaga.

Sa ganitong sitwasyon hindi kapayapaan ang tunay na hangad ng AFP kundi karahasan sa hanay ng mamamayan ng Aurora. Sa halip na ituon ang pondo ng bayan sa pagbibigay ng de kalidad na serbisyong publiko, naglulustay ang AFP ng milyon-milyong pondo sa tuluy-tuloy na mga combat operation. Tuluy-tuloy ang pagpapalipad ng mga drone at mga helicopter sa lugar, pinagbabawalan ang mga sibilyang populasyon sa ligtas na paghahanapbuhay sa baryo at kabundukan.

Nananawagan kami sa mamamayan na suportahan natin ang tunay na hukbo ng mamamayan ang NPA.

Aktibong depensa: tugon ng NPA sa nagpapatuloy na FMO ng AFP sa Aurora