Ambus sa isang tim ng 4th IBPA, matagumpay na inilunsad ng LDGC!

Matagumpay na inambus ng isang yunit ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC) ang tatlo-kataong tim ng 4th IBPA sa Lipitan, Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro sa ganap na ika 6:00 ng hapon ng Abril 25. Napatay si Pvt. Mayu-ay Onaw habang nakatakas ang dalawa niyang kasamahan. Nasamsam ang service firearm nitong 45 kalibreng pistola na may dalawang magasin at selpon. Tiniyak ng BHB na hindi madamay ang 4 pang sibilyan na naroon sa lugar ng ambus. Samantala, ligtas namang nakaatras ang mga Pulang mandirigma matapos ang aksyong militar.

Nagsisilbing paggawad ng rebolusyonaryong hustisya ang taktikal na opensibang ito sa tim ng 4th IBPA na walang tigil na naghahasik ng teror sa timog ng Mindoro, lalo na sa hanay ng mga katutubong Buhid. Bukod sa paggiya at pagsama sa mga operasyong search and destroy, ginagamit din si Pvt. Onaw sa paniktik, sapilitang nagpapasuko at tortyur sa mga kapwa niya katutubo. Isa din siyang masugid na galamay sa pagrerekrut ng CAFGU sa hanay ng mga Hanunuo at Buhid sa mga bayan ng Rizal at San Jose, Occidental Mindoro.

Sa harap ng sustenidong kampanyang supresyon ng pasistang ilehitimong rehimeng US-Marcos II, patuloy na magpupunyagi ang LDGC na tupdin ang dakilang tungkuling parusahan ang mga pasistang pwersa at iba pang kaaway ng mamamayan sa kanilang krimen at mga utang na dugo laban sa mamamayang Mindoreño. Nakatudla ang mga sandata ng bawat Pulang mandirigma ng LDGC sa paglaban sa mga palalong pulis at militar. Patuloy na maglulunsad ng taktikal na opensiba ang LDGC, mula sa maliliit na patama sa maraming bahagi ng katawan at pana-panahong bigwas sa ulo ng halimaw na AFP-PNP hanggang tuluyan itong maibagsak. Buong giting nitong susuungin ang panganib alang-alang sa pagtatanggol sa pambansa at demokratikong kapakanan at interes ng mamamayang Mindoreño at sambayanang Pilipino upang pandayin ang tunay na lipunang malaya, makatarungan, at masagana.###

Ambus sa isang tim ng 4th IBPA, matagumpay na inilunsad ng LDGC!