Duterte kag Pasaporte: mga pasista kag korap nga halimaw nga nagahalit sa Negrosanon

Translation: English

Ang nagalala nga wala sang tupa kag mapang-atake nga mga gipahayag sang reaksyunaryo nga gobyerno kag mga mersenaryo nga armado ang nagadugang lang sa kasakit kag pag-antus nga nabatyagan sang mga Negrosanon kag pumuluyong Pilipino. Sa lain-lain nga mga pahayag, ginpamatud-an lang liwat nila ni 303rd brigade commander Pasaporte kag iya nga commander-in-chief Duterte ang ila halimaw nga kinaiya.

Sini lang, gin-red-tag ni Pasaporte ang mga ligal demokratiko nga mga organisasyon kag mga myembro bilang ‘terorista’ sa ila nga mga opisyal nga account sa social media pagkatapos sa mobilisasyon sang #SONAgkaisa nga nagpakita sa matuod nga kondisyon sa Negrosanon sa idalum sang rehimen US-Duterte. Ang ini nga mga iresponsable nga aksyon makonsidera nga pamahug sa kabuhi samtang nagapadayon ang crackdown sa mga kritiko ilabi na sa isla sang Negros.

Sa lain pa nga pahayag, nagpresentar na man si Pasaporte sa 3 ka peke nga ‘rebel surrenderee’, mga ginahuthutan sa palyado nga programa nga E-CLIP sang administrasyon. May tatlo man nga gin-akusahan bilang katapo sa NPA kag gitamnan sang ebidensya kagahapon sa Sitio Victory, Brgy Minapasok, Calatrava. Upod sa mga iligal nga aresto sa bilog pungsod, ang mga peke nga surender kag pagpangred-tag nahimo na nga patag sa dalagkuan nga sistematiko nga korapsyon. Gingamit ang pampyansa kag badget sang E-CLIP para mapatambok pa ang ila bulsa samtang ang pumuluyo ginadingotan sa sandigan nga serbisyo sosyal.

Gintupungan man ni Duterte sa kadamulon sang nawong ang iya tuta nga si Pasaporte sa paghangkat sa NPA nga magdeklara sang ceasefire samtang naga-atubang ang pungsod sang pandemya. Nalipat siya nga ginhatagan siya sini nga oportunidad sa nagligad nga binulan pero ang maduguon nga rehimen mismo ang nagtraydor sini. Tubtob subong, nagapadayon ang mga malapnagon nga operasyon militar sa Escalante, Murcia, San Carlos, Guihulngan, Himamaylan, Kabankalan, Sta. Catalina, Ilog, kag iban pa, nga ginaka-ugtan sang gindingutan nga pumuluyo bangud malatnan kag possible nga tigdala sila sang balatian kag halos wala sang bulig nga nabaton sa tunga sang pandemya. Amo ini mismo ang rason nga samtang nagapadayon ang kampanyang masa, magapadayon man ang mga taktikal nga opensiba sang NPA kontra sa mga brutal nga pwersa sang estado pareho sang nagkalatabu sa nagliligad nga bulan sa lain-lain nga larangan gerilya sa Negros.

Nagakadapat lang nga pahinumdumon ang mga pasista nga si Duterte kag Pasaporte nga tubtob subong, nagapabilin nga hilway kag luwas sa Covid-19 ang erya sang NPA, samtang nagapadayon man ang kampanya sa pampubliko nga ikaayong lawas kag produksyon para makabulig sa epekto sa krisis sosyo-ekonomiko nga pilit ginapawalaan sang rehimen. Ang wala-padulngan nga handom sang AFP nga nagadyutay na ang NPA kag ang nagabangig nga pahayag sa ila hepe nga nahadlok nga ma-ambus ang iya tropa, nagapamatuod sa ila nga ka buang para lang paboran ang korapsyon kag pasismo.

Ang NPA bilang matuod nga soldado sang pumuluyo, nagalig-on kag nagabaskog ang suporta sang masa. Kaysa suportahan ang inyo korap nga mga komander, sa mga nasanagan nga mga elemento sang estado, gina-imbitar nga sekreto nga makigbahin sa rebolusyonaryo nga kahublagan para magbulig sa pagpasabat sa tirano kag matuod nga mag-alagad sa pumuluyo para iduso ang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon, para sa matuod-tuod kag pangmalawigon nga kalinong para sa pumuluyong Pilipino.

Duterte kag Pasaporte: mga pasista kag korap nga halimaw nga nagahalit sa Negrosanon