Handang harapin ng BHB-Camarines Norte ang sakripisyo para sa pagsulong ng armadong pakikibaka sa prubinsya

“Saan man mayroong pang-aapi at pagsasamantala ay mayroong armadong pakikibaka”. Laging nakahandang harapin at suongin ng BHB gaano man kadilim at kasalimuot ang landas na binabagtas, dahil ito lang ang natatanging paraan upang makamit ang lipunang magbibigay sa taumbayan ng tunay na malaya, masagana at makatarungan.

Animoy nanaginip ng gising si Descallar, Director ng NTF-ELcac sa pahayag nitong maunlad at nasa tamang landas umano ang gobyerno para ipanawagan ang pagpapababa ng armas ng BHB. Hindi ba nito nakikita ang araw-araw na pagbulusok ng antas ng kabuhayan ng mamamayan sa mas lalong pinasahol na sistema sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr Kung gaano kainutil ang kanyang amo na lutasin ang ugat ng pagiging atrasado ng ekonomiya ng bansa. Masahol pa bilang kalihim ng Department of Agriculture ngunit ayaw ng tumikal sa pagkakasandig sa dayuhang pag-aangkat habang patuloy namang itinatanggi at iniisnab ang pagpapaunland sa lokal na industriya at agrikultura na pinakamabisang tuntungan sa pag-unlad ng bansa.

Labis ding nakakagalit ang pahayag ni Descallar na isisi sa rebolusyonaryong kilusan ang krisis na kinakaharap ng bansa at pagkaantala umano ng pag-unlad nito. Isang malaking kahibangan ito, dahil malinaw na malinaw sa mata ng malawak na masa ng sambayanan na ang ugat ng deka-dekadang kahirapang nararanasan ng taumbayan ay dahil sa paghahari at pagkagahaman ng malalaking panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at mga burukratang kapitalismo na walang ibang ginawa kundi magpayaman, pagsamantalahan at alipinin ang mamamayan sa dikta ng imperyalismong US.

At habang kinukuripot ng gobyerno ang pondo para sa mga batayang serbisyong pangmasa, bilyones at umaapaw naman ang pondo para sa NTF-ELcac, AFP at PNP. Lalong higit sa pinag-uusapan ngayon ang napakalaking pondo na tinatayang nasa P650 milyon na confidential at intelligence fund para sa mga ahensyang hawak ng ilehitimong Bise Presidente na si Sara Duterte, na kasalukuyan ding co-vice chairperson ng NTF-ELcac. Paano ikakatwiran ni Descallar na ang gobyernong ito ay para sa pangkagalingan ng mamamayan, kung ang nilaanan ng halos bilyun-bilyon mula sa pambansang budget ay ang mga ahensyang pangunahing sumusupil at tagapaghasik ng terorismo sa mamamayan.

Sa Camarines Norte, naglaan ang NTF-ELcac ng nasa P363,378,519.35 sa halos 55 barangay sa buong probinsya para sa mga imprastraktura sa ilalim ng Barangay Development Program ngayong 2023. Tiyak na gagawin lamang itong balon ng korapsyon ng ahensya kasabwat ang matataas na opisyal ng AFP-PNP. Dahil dito dapat ding paghandaan ng masang CamNorteño ang tiyak na kakambal nitong karahasang militar.

Sa mando ng NTF-ELcac sa AFP-PNP, patuloy ang malawakang pagpatay sa mga sibilyang mapiling pagbintangan na kasapi o may kaugnay sa rebolusyonaryong kilusan. Patuloy rin nitong niloloko ang kanilang mga sarili sa malawakang pekeng pagpapasurender sa mga sibilyan at walang kaugnayan sa kilusan upang pagkakitaan ng limpak-limpak.

Ngunit gaano man ang pagpoposturang anghel ng NTF-Elcac-AFP-PNP sa harap ng masang CamNorteño ay markado na ito sa maraming kaso ng paglabag sa karapatang-tao at makahayop na pagpatay sa mga karaniwang mamamayan. Ilan lamang sina Helario Diamante, Enrique Cabilles, Arnel Candelaria, Nomer Peda, Melandro Verso, Argie Salvador at Romeo Agua sa mga nito.

Nais ipaabot ng ACC-BHB-CN sa NTF-ELcac-AFP-PNP, na para sa Bagong Hukbong Bayan, walang katumbas na halaga ang paniningil ng rebolusyonaryong kilusan sa lahat ng mapang-api at mapagsamantalang kaaway ng taumbayan.

Handang harapin ng BHB-Camarines Norte ang sakripisyo para sa pagsulong ng armadong pakikibaka sa prubinsya