Hindi magpapatinag ang masang Masbatenyo sa maruming taktika ng AFP-PNP-CAFGU na pagbaling sa di-armadong populasyon

Sa tuwing mabibigo sa kanilang operasyon o maambus ng Hukbo, nakagawian na ng 2nd Infantry Battalion – Phil. Army at Philippine National Police – Masbate na maghiganti sa pamamagitan ng pagbaling sa mga sibilyan.

Noong Marso 25, 2023 alas-6 ng umaga, ninakaw ang selpon at iligal na hinalughog ng militar at pulis ang bahay nina Pedro Asardo at Gloria Rico sa Brgy. Dumurog, Esperanza matapos ang operasyong demolish ng yunit ng BHB sa Brgy. Gaid sa bayan ng Dimasalang. Hinuli at ipinakulong din ng militar at pulis ang mag-asawang sina Leonardo Acaso Quiñonez at Merlyn Diaz Quiñonez sa So. Livestock, Brgy. Tubog, Cawayan noong Marso 20, matapos ang kanilang bigong operasyong strike.

Kasabay nito ay ang malawakang pagpapakalat ng misimpormasyon at pekeng balita upang ibintang sa rebolusyonaryong kilusan ang kanilang mga teroristang hakbang at ipinta sa publiko ang senaryo ng umano’y malawakang kaguluhan sa prubinsya. Malawakang minilitarisa ang mga eskwelahan. Sa ilang mga bayan sa prubinsya, naiulat ang kaliwa’t kanang mga balita ng umano’y mga nagtatagong militar na sa bandang huli’y nakumpirma na peke.

Layunin ng maruming taktikang ito ng saywar at teroristang dahas na paghariin ang takot at ilayo ang mga Masbatenyo sa pagsuporta at paglahok sa armadong pakikibaka.

Subalit walang patutunguhan ang desperasyon ng AFP-PNP-CAFGU. Hindi matitinag ang masang Masbatenyo sa paglulunsad ng makatarungang digma upang ipaglaban ang kanilang lupa, karapatan, kabuhayan at buhay. Nakaugat na sa kolektibong buhay ng mga Masbatenyo ang kawastuhan at pangangailangan ng rebolusyonaryong digma. Batid nila ang buhay-at-kamatayang katangian ng digmaang ito para sa kalayaan at demokrasya. Sa paghahasik ng AFP-PNP-CAFGU ng mga gasgas, terorista at maruming taktika sa kanilang ilinulunsad na gera kontra-mamamayan, lalo lamang nahihimok ang mga Masbatenyo na isulong ang armadong paglaban.

Batid ng masang Masbatenyo na sa anumang ilinulunsad na aksyong opensiba ng BHB ay mataman itong pinagpaplanuhan. Tinitiyak nito na walang madadamay na sibilyan sang-ayon sa internasyunal na makataong batas at batas ng digma.

Nananawagan ang JRC BHB – Masbate sa masang Masbatenyo na ilantad at itakwil ang maruming gera ng AFP-PNP-CAFGU sa pamamagitan ng ibayong pagsusulong ng digmang bayan. Patuloy na sumuporta at lumahok sa makatarungang digma habang tinitiyak ang kaligtasan ng bawat isa, laluna sa mga inaasahang ganting-salakay ng kaaway. Armadong makibaka laban sa armadong pang-aapi at pagsasamantala!#

Hindi magpapatinag ang masang Masbatenyo sa maruming taktika ng AFP-PNP-CAFGU na pagbaling sa di-armadong populasyon