Ilantad ang pasismo at pagiging desperado ng AFP at pagbaling sa mga karaniwang mamamayan sa tuwing natatalo sa mga labanang nilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan!

Nauulol ang pasistang AFP sa paggamit ng hinabing mga kasinungalingan kaugnay sa nahukay nitong bangkay ng isang BHB na umanoy hindi binigyan ng disenteng libing at inihambing pa sa pinabonggang lamay at libing ng mga naparusahang CAFGU sa isang matagumpay na aksyong militar ng BHB-Quezon (Apolonio Mendoza Command).

“Ang sukatan ng pagkilala sa isang tunay na bayani na nagbuwis ng buhay sa isang digmaan ay hindi nasusukat sa kung gaano kabongga o kagara ang paglalagakan ng kanyang bangkay, kundi sa kung para kanino nya inialay ang kanyang nag-iisang buhay.” Ganito sinusukat at tinitimbang ang halaga ng isang buhay.

Ang kapal ng mukha ng mga pasistang ito para banggitin sa publiko ang terminong “disenteng libing.”s Ang sukatan ba ng disenteng libing para sa inyo ay ang libreng kabaong at isang sakong bigas sa lamay ng mga inosenteng nabibiktima ng inyong desperadong mga operasyong militar katulad ng 17 anyos na si Argie Salvador? Walang awa ninyong pinagraratrat ang biktima habang nangunguha ng pulot-pukyutan. Alam nyo sa inyong mga sarili na si Salvador ay isang karaniwang mamamayan at walang kinalaman sa rebolusyonaryong kilusan.

Bukod dito, naaalala nyo pa rin ba ang tatlong magsasaka o di kaya’y pinatutulog na ba kayo ng inyong mga konsensya sa katulad ng paglilibing ninyo ng buhay sa tatlong magsasaka sa Barangay Patalunan, Ragay, Camarines Sur noong 2018. Ang naturang mga biktima na tinortyur at inilibing ng buhay ng mga talunan at ulol na tropa ng AFP matapos ang matagumpay na labanan sa pagitan ng militar at BHB sa parehong lugar.

Sa tuwing kayo’y napipinsalaan at natatalo sa mga labanang inilulunsad ng BHB, mga karaniwan at inosenteng mamamayan ang inyong binabalingan. At sa labis na kahibangan, kahit kabaro at ahente ninyo ay inyong pinapatay. Katulad na lamang ng mag-amang sina Jetly at Loiue Buenavente na pareho ninyong asset na residente ng Barangay Dumagmang, Labo. Ang mag-ama ay pinatay ninyo sa isang pekeng labanan at pinalabas na kasapi ng BHB matapos ang matagumpay na reyd ng BHB sa kampo ng militar sa Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte.

Matagal ng kilala ng malawak na masa ng sambayanan ang kanilang tunay na hukbo. Kasing bigat ng isang pinakamataas na bundok ang halaga ng bawat rebolusyonaryong nag-aalay ng buhay—ganoon sila kinikilala at dinadakila ng kanilang minamahal na masang api’t pinagsasamantalahan.

Ilantad ang pasismo at pagiging desperado ng AFP at pagbaling sa mga karaniwang mamamayan sa tuwing natatalo sa mga labanang nilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan!