Kaangot sa fake news ni Pasaporte kag ang pagkabaganihan ni Ka Bal

,

Nangin kina-andan na nga ginahimo sang berdugo kag pasista nga militar ang paghimo sang peke nga engkwentro agud hinabunan ang kapaslawan nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Negros. Sining ulihi lang, matapos ang engkwentro sadtong Agosto 10, alas 9 sang aga, sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag mga Pulang hangaway idalum sa Mount Casermon Command – NPA South Central Negros Front (MCC-NPA) sa Sityo Bulasot, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental, nagpaggwa naman sang fake news si 303rd Brigade commander BGen. Inocencio Pasaporte nga kuno Agosto 11 may engkwentro 500 ka metros lang ang distansya sa natabuan sang una nga engkwentro bangud sa ila pursuit operations.

Kabalo ang pumuluyo, mismo ang mga suldado sang 94th IB nakabalo, nga wala sang natabu nga lihitimo nga engkwentro sang Agosto 11. Nagbinutig naman si Pasaporte agud ipakita nga may daku sila nga kadalag-an militar apang sa matuod patarasak nga nagpalupok sang M203 grenade rifle ang mga tropa sang 94IB sa mga kalati-an bangud wala na nila nabal-an ang direksyon sang mga Pulang hangaway.

Ano man nga mga padugi sang pasista kag berdugo nga militar kag pagpataas sang lebel sang ila operasyon militar magaresulta lamang sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sang: pagpamatay, pagmasaker sang mga sibilyan, iligal nga pagpang-aresto, pagtanum sang mga peke nga ebidensya kag himo-himo nga kaso kag iban pa. Pati ang mga bata sang mga gina-aligar nga katapu sang NPA nangin kabahin man sa pagpanghingabut para lang mapwersa nga mapasurender ang ginikanan. Ini ang madugay na nga ginahimo sang militar kag kapulisan nga nagresulta sang pagpakamala-ut sa hanay sang pumuluyo kag magatulod sa ila nga lubos nga magsuporta sa armado nga paghimakas, direkta o indirekta nga paagi.

Samtang ang NPA sa isla sang Negros, nagahatag sang mataas nga pagpasidungog kay Anthony “Ka Bal” Ariola, 21 ang edad, taga Sityo Buri, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Si Ka Bal naghalin sa sahing imol nga mangunguma. Bangud wala sang duta nga ginapanag-iyahan kag iban pa nga kagamitan sa produksyon, nasumalang niya ang grabe nga kapigaduhon, kabangdanan nga madali sini nga mahangpan ang ugat sang kaimulon tuga sang sistema nga malakolonyal kag malapyudal nga kinahanglan nga bag-uhon paagi sa pungsodnon demokrartiko nga rebolusyon paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa. Ginhalad ni Ka Bal ang iya kabuhi sa engkwentro sadtong Agosto 10 para maseguro nga hilway makaatras ang iya mga kaupdanan.

Sa pihak sang kabudlayan dulot sang dalagkuan nga operasyon, ang NPA sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command (AGC-NPA) pursigido kag determinado sa pagsulong sang armado nga rebolusyon sa Isla. Padayon ini nga maglunsar sang mga taktikal nga opensiba agud mahatagan hustisya ang mga biktima sang berdugo kag pasistang militar kag kapulisan.###

Kaangot sa fake news ni Pasaporte kag ang pagkabaganihan ni Ka Bal