Lubos nga alagaran ang masa sa tion sang mga kalamidad

Ginamando sa tanan nga mga yunit gerilya kag mga yunit milisya upod sa kabilugan nga rebolusyonaryong organisayon masa idalum sa Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa Central Negros nga lubos alagaran ang masa sa nagluntad nga kalamidad sa paglupok sang bulkang Kanlaon sadtong Hunyo 3, alas 6:51 sang gab-i.

Ginamando man sang LPC-NPA idalum sa absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) nga istrikto nga i-obserbar sang mga yunit sang NPA sa Central Negros ang moda sang aktibo nga depensa samtang nagapatigayon sang pagbulig sa masa sa pagpangibabaw sa gintuga nga kahalitan sang nasambit nga kalamidad.

Nadumduman nga wala pa nakatibawas tubtob subong ang kadam-an nga pumuluyo sa Central Negros sa gintuga nga halit sang lapnagon kag masingki nga militarisasyon, malawig nga tig-ilinit nga dulot sang El Niño kag sa subong, ang paglupok sang bulkan Kanlaon nga nagdugang sang dako nga halit sa kabuhi kag palangabuhian sang mga mangunguma kag mga mamumugon sa uma.

Nangin kinaandan na sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan ang “magsandig kag magsalig sa masa” sa tion sang kalamidad. Nagakahulugan nga nagasalig kita sa aton kaugalingon nga kusog, rekurso kag sa aton naabot nga ikasarang. Ang simple nga kooperasyon paagi sa alayon-dagyaw ang mauswagon kag madasig nga kinaiya sang aton pagbinuligay. Ini ang napamatud-an na sang aton praktika sa panahon sang nag-abot ang dalagko nga kalamidad kaangay sang natabo nga linog sadtong Pebrero 2012, Bagyo Odette sadtong Disyembre 2021 kag iban pa.

Kaangot sini, ginapanawagan man ang tanan nga mga nahanunga, demokratiko kag patriyotikong pwersa lakip na ang kasimbahanan kag non-government organizations nga imedyet nga magahimo sang nagakaigo nga tikang agud buligan ang pumuluyo sa Central nga bahin sang isla labi na gid ang mga biktima sang nasambit nga trahedya.

Lubos nga alagaran ang masa sa tion sang mga kalamidad