Lupok sang NPA, hustisya para sa ginpamatay nga mga Tumandok

,

Kahapon, Marso 30, 2021 alagisod nga gin-atake sang mga yunit sang NPA sa idalum sang Mt. Baloy Command ang mga pasista nga militar nga padayon nga nagasabwag sang kakugmat sa pumuluyo sa binukid nga bahin sang Tapaz, Capiz.

Una nga gin-igo ang yunit sang RCSP sang alas – 11:40 sang aga sa Brgy. Siya, Tapaz, Capiz. Pagkahapon makaduha ka bes nga ginbanatan ang RCSP unit sang 12I1B, Bravo Company nga nagakampo sa Brgy. Lahug, Tapaz, Capiz sa tinakna sang alas-4:00 kag alas-5:40 sang hapon. Nagsalangisag kag nagpinalupok nga wala sang direksyon sang ila mga armas kag mortar ang naiguan nga tropa tubtob sang kasisidmon.

Nag-angkon ang militar sang wala pa madeterminar nga numero sang kaswalidad sa amo nga serye sang aksyon opensiba sang NPA.

Lupok sang NPA, hustisya para sa ginpamatay nga mga Tumandok