Maghatag og dugang hagit sa mga rebolusyonaryo ang kamatayon sa lima ka kaubang namartir

Ang matag tulô sa dugô sa mga rebolusyunaryong martir mobisbis kini sa padayong naglipang ug nagaasdang nga gubat sa katawhan ug kung mamatay man ang usa ka rebolusyonaryo apan dili ang rebolusyon.

Sa ngalan sa New People’s Army-Agusan del Norte, among gipadangat ang pinakataas nga pagsaludo sa tanang mga rebolusyonaryong martir ilabina sa lima ka kaubanan nga walay paglubad sa ilang tibuok panahon ug kinasing-kasing nga pag-alagad sa katawhang kabus uban sa rebolusyon.

Nagpadangat usab kami sa among kinasing-kasing nga pahasubo ngadto sa mga ginikanan, mga igsuon ug tanang kapamilya, mga higala ug mga nakaila nilang “Ka Adonis/Do/Dolly/Dodo” o Ruel Arellano Maglasang ug iyang asawa nga si “Ka Kiya/ Apol/April” o Raylyn Cerona Subere, “Ka Chippy/Raffy/Maleya” o Eljie Gomez Adorna, “Ka Renz” o Alvet Martines Catapti ug si “Ka Mitz/Third”.

Namartir silang lima niadtong Hunyo 16, 2023, sa may alas 10 pasado sa kabuntagon didto sa bukirong bahin sa Upper Anticala, Butuan City. Human gibombahan sa Phillipine Air Force gamit ang kahimanan sa ilang among Imperyalistang US ang temporaryong gikampohan sa usa ka yunit sa NPA-Agusan del norte.

Sa walay pagduha-duhang mabulabog ang ilang gipasiatab nga napulo na lang ang nabiling membro sa NPA-Agusan del Norte, gilayong gibansiwag sa social media ug uban pang media outlet ang maong panghitabo tungod kuno sa ilang dakung kalampusan sa pagpatay sa lima ka kauban ug pagkakompiska sa 16 ka tag-as nga klase sa pusil sa maong yunit sa NPA.

Sa pangandoy nga puohon ang rebolusyunaryong pwersa dinhi nga probinsya, despiradong gigamit sa 4th Infantry Division, Philippine Army ang lainlaing kahimanan sa pagpamomba. Gigamit usab niini ang hugaw ug karaang pamaagi sa pagkombina sa saywar, itom nga propaganda ug pagpang-intriga ngadto sa tibuok rebolusyunaryong pwersa ug mga higala sa rebolusyon aron pahuyangon ug bungkagon ang lig-ong panaghiusa ug kawsa sa nakigbisog nga katawhan.

Dahumon na usab nato ang laing pagpasiatab sa mga tigpamâbâ sa AFP, PNP ug NICA-Caraga nga mosamot paghuyang ang NPA sa Guerilla front 21c tungod sa maong insidente, ilabina nga usa sa namatay sa pagpamomba ang Kadre sa atong rehiyon ug ilado sa masa ug alyado ilabina dinhi sa atong probinsya nga si kaubang Do.

Tinuod man milampos ang kaaway pagkuha sa laing haligi ug pipila ka membro sa atong organisasyon apan pakyas sila nga makuha ang bahandianong kaban sa ilang mga natampo sa rebolusyon , mga kahibalo ug kasinatian nga gibilin ug gitudlo kanato.

Labaw na nga mapakyas ang kaaway nga dugmukon ang rebolusyunaryong kalihukan sa Agusan del Norte tungod kay lalom na kining nakagamot sa kasingkasing ug hunahuna sa mga masa ilabina gayud ang mga nakabinipisyo sa maksimum ug minimum nga kadaugan sa Agraryong Rebolusyon sama sa libreng pagtikad sa yuta nga kanhing konsesyon sa logging sa JESMAG ug ROA nga bunga sa singot ug dugo nga paningkamot sa pakig -away sa tibuok rebolusyunaryong pwersa aron mapalayas ang maong mga kompaniya sa logging. Taas na usab ang level o ang-ang sa atong naabot sa paggiya sa mga pangmasang kalihukan ug pakigbisog sa mga mag-uuma ilabina ang mga saop unsaon pagbatok ug pagsulbad sa baratong suhulan sa mga mamumuong panguma, ang taas nga abangan sa yuta, usura ug baratong produkto sa umahan.

Atong hinumduman nga bisan unsa man ka kusgan sa kaawayng pwersa, ka-abante sa teknolohiya pangyera ang ilang gigunitan ug gigamit batok kanato apan seguradong pildihon kini sa nagkahiusang katawhan. Sama kini sa tigreng papel tungod kay haguka o luag ang ilang panaghiusa kay nagsumikad o nakabase kini sa tagingting ug kasilaw sa salapi pinaagi sa mga reward, sweldo ug kahakog sa promosyon.

Dakung sukwahi kini sa mga rebolusyunaryo nga ang bugtong gihuptan mao ang dili mabuntog nga diwa sa pag-alagad sa hut-ong gidaugdaug ug gipahimuslan ug determinasyong tukuron ang sosyalistang katilingban nga tinuod mosulbad sa krisis sa panginabuhian nga ato karong gisagubang. Pinaagi sa absolutong pagpangulo ug paggiya sa Partido Komunista sa Pilipinas-MLM segurado kitang kanunay madan-agan ang atong pagalakwan nga dalan paingon sa hingpit nga kadaugan ug mobarog ang kabus nga hut-ong ngadto sa usa kusgang hukbo sa katawhan aron pildihon ang komon nga kaaway ug tukuron ang katilingbang wala nay gidaugdaug ug gipahimuslan.

Mabuhi ang masukulong diwa sa mga rebolusyunaryong martir!

Mangahas moabante taliwala sa malisod nga pakigbisog!

Maghatag og dugang hagit sa mga rebolusyonaryo ang kamatayon sa lima ka kaubang namartir