Malawakang operasyong militar sa pagbisita ni VP at DepEd Sec. Sara Duterte sa Masbate

Pinatinding militarisasyon ang naging tugon ni Vice President at Department of Education Sec. Sara Duterte sa panawagan ng mamamayang Masbatenyo na wakasan ang paghaharing militar sa prubinsya.

Sa kanyang pagbisita sa Masbate simula noong ika-15 ng Abril, ilinunsad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Civillian Auxilliary Forces and Geographical Unit (CAFGU) ang malawakang operasyon sa ikalawa at ikatlong distrito ng prubinsya. Umaabot sa 14 na barangay ang inookupa ng mga armadong pwersa ng estado sa mga bayan ng Mobo, Esperanza, Pio V. Corpuz at Placer.

Ginalugad ng AFP-PNP-CAFGU ang buong barangay sa bayan ng Mobo. Kulu-kulumpon ding inokupa ng AFP-PNP-CAFGU ang mga barangay sa bayan ng Esperanza at Pio V. Corpus. Ilang residente naman sa bayan ng Placer ang nangamba bunsod ng maramihang presensya ng militar at pulis at ilang beses na pag-iikot ng helikopter sa kanilang mga barangay.

Walang habas na inookupa at ginagamit na himpilan at pahingahan ng mga militar ang mga kalsada, barangay hall, paaralan at iba pang pampublikong pasilidad laluna sa mga sentrong baryo. Hindi mapalagay at nadidisturbo ang mga guro at estudyante sa oras ng klase dahil sa presensya ng mga armadong pwersa ng estado.

Makalipas ang isang linggo ng katakut-takot na militarisasyon, nagkasya lamang si Duterte-Carpio sa mga lumang taktika ng paninira sa rebolusyonaryong kilusan. Sa halip na bigyang saysay ang kanyang pagbisita sa prubinsya sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa sa mga batayan ng malawak na pagsuporta ng mga Masbatenyo sa armadong pakikibaka, binigyang-basbas lang ng kanyang presensya ang pagpapatuloy ng paghaharing militar sa prubinsya.

Habang abala si Duterte sa pagdalo sa mga serye ng peace rally sa mga eskwelahan gamit ang mga residenteng pwersahang pinasurender na pinilit muling hakutin para sa mga aktibidad, tusong nagpapaigting ang AFP-PNP-CAFGU ng kanilang presensya sa prubinsya.

Nagsimula na ang pagpakat ng tropa ng militar sa mga barangay sa bayan ng Palanas. Nakatakda ring isailalim muli sa RCSP ang mga barangay sa syudad ng Masbate.

Kasabay nito, walang puknat at halos linggo-linggong inooperasyon ng AFP-PNP-CAFGU ang mga lugar na saklaw ng mga mapaminsalang mga proyekto tulad ng Masbate Park sa Dimasalang at Filminera – Masbate Gold Project na nakatakdang magpalawak sa mga barangay sa bayan ng Mobo, Milagros at Uson. Sa bayan ng Uson din nakatakdang itayo ang bagong kampo ng berdugong 2nd Infantry Battalion – Phil. Army.

May mga itinayo ring CAFGU – Army ditatsment sa So. Calmad, Brgy. Madbad, Cawayan na pangunahing tagabantay sa lupaing ginawang rantso. Sa bayan ng Cataingan kung saan matatagpuan ang hybrid solar energy power plant ng kumpanyang DMCI ay may bagong itinatayong ditatsment sa barangay Estampar. Sapilitang pinatatrabaho sa nasabing ditatsment ang mga barangay upisyal at residente ng Cadulawan, Estampar at mga kalapit na barangay.

Higit pang pinatindi at pinalawak ang mga ilinunsad na operasyong panggagalugad ng AFP-PNP-CAFGU na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng kabuhayan at buhay ng masang Masbatenyo. Ilinulusot ng armadong tropa ang kanilang mga operasyon sa pakanang mga proyektong “pangkaunlaran”.

Hinahamon ng rebolusyonaryong kilusan sa Masbate si VP at DepEd Sec. Sara Duterte na sumalubong sa panawagang peace talks, pagpapatigil sa militarisasyon at malawakang pangangamkam ng lupa ng mamamayang Masbatenyo at maging mapagmatyag sa pagiging pasista at kontrarebolusyonaryo.

Nananawagan ang JRC BHB – Masbate sa mamamayang Masbatenyo laluna sa mga magsasaka na hindi magpalinlang sa mga pakanang mga proyekto na aagaw sa inyong lupa at kabuhayan. Sisira sa kapaligiran at dadambong sa likas na kayamanan ng prubinsya. Sa halip, higit pang pahigpitin ang pagkakaisa, palakasin ang mga samahan at organisasyon. Pasiglahin ang pangangasiwa at pamumuno sa mga nakatayong mga pulang kapangyarihan at itaas ang kapasyahang labanan ang umiiral na batas militar sa Masbate.

Malawakang operasyong militar sa pagbisita ni VP at DepEd Sec. Sara Duterte sa Masbate