Mamamayan ng Goa, nagkamit ng hustisya laban sa mapanupil na militar

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagbibigay-pugay ang Tomas Pilapil Command (TPC)-BHB East Camarines Sur sa matagumpay na operasyong-isnayp na isinagawa ng magigiting nitong mandirigma alas-dos ng hapon, noong Oktubre 1, 2021 sa Brgy. Scout Fuentebella, bayan ng Goa, Camarines Sur. Napaslang sa atritibong aksyon si PFC Jerry D. Pabia Jr., isa sa mga berdugong militar na nagsasagawa ng RCSP sa mga bayan ng Goa, Lagonoy at Garchitorena.

Mula pa noong Mayo hanggang sa kasalukuyan, nakapakat sa naturang mga erya ang tropa ng 83rd IBPA, 96th IBPA at 9th CMO Battalion. Hinahalihaw sa ngayon ang limang baryo ng Goa, limang baryo ng Lagonoy at walong baryo ng Garchitorena. Mula Mayo hanggang Hulyo, nauna nang hinalihaw ang 23 sa 36 na baryo sa bayan ng Tinambac.

Ang naturang atritibong aksyon ay bahagi ng kampanya para magkamit ng paunang hustisya para sa mamamayan ng Partido Area na patuloy na nagdurusa sa mala-batas militar na kairalan sa ilalim ng RCSP. Ambag ito sa kilusang anti-militarisasyon ng mamamayan ng Partido Area na kumikilos upang humulagpos sa pagkakakulong sa militarisasyong doble pahamak sa nararanasan na nilang mga restriksyon dulot naman ng pandemya. Higit nitong pinalalala ang kakapusan sa kabuhayan ng mga residente.

Para sa mamamayan ng Camarines Sur ang matagumpay na pagsisikap na ito ng mga kasama hanggang sa tuluyan nang mapalayas ang mga berdugong militar sa kanilang mga lugar. Asahan nila ang higit pang pagpupunyagi ng mga kasama upang lubusang makamit ang hustisya para sa kanila at mapanagot ang militar sa kanilang mga kasalanan sa mamamayan ng Partido Area.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Hustisya para sa mga biktima ng terorismo ng estado!

Mamamayan ng Goa, nagkamit ng hustisya laban sa mapanupil na militar