Mamamayan ng Sta. Elena dinahas ng AFP

Sa Camarines Norte, pinasok ng 7 armadong kalalakihan na pinaghihinalaang mga ahente ng estado ang bahay ni Tino Manalo noong Pebrero 4. Residente si Manalo ng Barangay Don Tomas, Sta. Elena at hinahanap umano sa kanya ang mga pinatagong kagamitan ng NPA.

Kaugnay pa, sa parehong lugar, pinuntahan din ng tatlong hindi kilalang kalalakihan ang bahay nina Jun Barsibal at Johnny Caig noong Pebrero 5.

“Nababahala ang taumbayan ng Sta. Elena sa ginagawang pandarahas ng mga sundalo sa lugar”, ani Ka Carlito Cada, tagapagsalita ng NPA sa lalawigan.

Ayon kay Cada, hindi na bago ang mga naturang pangyayari sa buong Camarines Norte.

“Saksi ang mamamayan ng lalawigan sa maka-hayop na paglapastangan ng AFP-PNP sa mga tinatakan nilang suporter ng CPP-NPA. Wasto lang na gamitin ng masang magbubukid ang lahat ng kakayaning pamamaraan para ilantad at labanan ang pasismo ng rehimeng Marcos II.”, ani Cada.

Nangako naman si Cada na asahan ng masang magbubukid na hindi palalampasin ng NPA-Camarines Norte ang atrosidad at pananakot ng AFP-PNP-CAFGU sa lalawigan.

“Huwag kayong magaalala sapagkat laging handa ang mga pulang kumander at mandirigma ng NPA na mahigpit na tupdin ang kanyang responsibilidad na ipagtanggol ang lahat ng biktima ng panggagahis ng kaaway.”, diin pa ni Cada. ###

Mamamayan ng Sta. Elena dinahas ng AFP