Masa Na ang Maghusga

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa Pilipino

Ang Napoleon Tumagtang Command, New People’s Army – Southern Panay luyag nga magpaabot sang masunod nga mga punto:

Una, lubos namon ginapasalamatan ang Zarraga News Live Station (ZNLS) sa paghatag kahigayunan nga ma-inteview si Ka Aurora Malaya, NTC Public Information Officer angut sa nanuhay-tuhay nga isyu/halambalanon may kaangtanan sa rebolusyonaryong kahublagan. Dungan nga ginapasalamatan man namon ang pila ka gatos libo nga netizens nga nagpamati sang amon pahayag, pabor man ukon dispabor sa kaundan sini.

Ikaduha, dismayado kami nga na-delete ukon ginpa-delete ang duha ka pahayag ni Ka Aurora Malaya, ni kon sin-o man bangud nag-viral na ini kag sa motibo nga punggan ang patas nga pamahayag kag kontrolon ang media. Kasunod sang pag-delete nagpa-interbyu si Jefrey Celis alyas Erick Almendras nga nagpang-intriga sa rebolusyonaryong hublag kag gin-intimidar ang NTC PIO nga si Ka Aurora Malaya.

Indi na namon kinahanglan magpanaog sa lebel ni Almendras kag magpatol sa iya linya sang pagpamensar bangud maathag naman nga propagandista siya sang nagaharing sahi kag teroristang estado kag sang NTF-ELCAC. Natural lang sa isa ka ido nga magtaghol para depensahan ang iya amo. Lohikal man sa iya nga maglibod sang reaksyunaryong linya bangud nakahigot sa reakyunaryong estado ang iya kabuhi kag pangabuhian. Gani uyang lang sang panahon kag kabudlay ang pagsabat sa iya punto por punto. Sa baylo, para may basehan ang pumuluyo sa pagtimbang sang kahustuhan ukon kredibilidad sang iya ginapangwakal, i-presentar namon ang pila ka background ni Jefrey Celis.

Matuod nga sa isa ka bahin sang iya kabuhi nagkontribwir siya sa rebolusyonaryong paghimakas. Apang ang kontribusyon nga ini nalunod na sang iya 360 degrees nga pagbaliskad kag pagtraidor sa kawsa sang masang anak balhas kag pagpagamit sa reaksyunaryong estado.

Matapos nagtalikod sa hublag, likom siya nga nagsurender sa pagpatigayon sang anay Department of Justice Secretary kag anay Iloilo City Kongresman Raul Gonzales. Kasunod sina nangin assistant on political affairs kag spokesperson sang anay opposition Mayor sang Iloilo City nga gjn-initan kag ginbasagan druglord ni Duterte. Kalakip si Jefrey nga ginbansagan kag gin-wanted angut sa druga. Sang nagduging na ang kaso sang pagtokhang kag pamatay nadula si Celis sa Panay kag sang ginlunsar ang NTF -ELCAC nagtuhaw siya sa landong ni Erick Almendras, nagtaghol nga daw ido buang sang reaksyunaryong linya sang terorista kag pasistang Rehimeng Duterte kag sang Rehimeng Marcos II.

In a simple analysis, ginbaligya ni Jefrey ang kawsa sang pumuluyong pigos kag ginahimuslan para makapasilong sa militar kabaylo sang kaseguruhan sang iya kabuhi batuk sa tokhang kag kapat-uran sang iya pangabuhian.

Ironically, sa likod sang iya gina-project nga ma-isog nga imahin kag “daw sa piho” sa iya ginapanghambal si Jefrey Celis mahinadlukon sa pila ka simple lang nga bagay pareho sang kadulom, sang tuko kag sang inaway. Wala gid siya sang inagihan sa armado nga pagpakig-away.

Ginatugyan na lang namon sa malapad nga pumuluyo ang magbinag-binag kag maghusga base sa kasaysayan kag panindugan ni Jefrey Celis. Nagapati kami nga maalam, analitikal kag kritikal ang malapad nga masang Panayanon.

Masa Na ang Maghusga