Masaker ang natabo sa Manapla, indi encounter

Lubos nga ginapakamala-ot sang Apolinario Gatmaitan Command (AGC-NPA) ang mapintas nga pagmasaker sa apat ka kaupod sa Hacienda Builders, Barangay San Pablo, Manapla sang gintingub nga pwersa sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) sa ila pagtigayon sang Joint Enhanced Military and Police Operations (JEMPO) kagahapon, Setyembre 30, 2021, mga alas dos sang kaagahon.

Suno sa mga pumuluyo, wala sang natabu nga encounter sa tunga sang AFP/PNP kag sa mga katapu sang New People’s Army (NPA) kag indi matuod nga malapit isa ka oras ang lukpanay. Kaagahon sang ginsulod sang mga berdugo nga AFP/PNP ang balay kag wala kaluoy nga ginpangtiro ang mga natulog nga kaupod. Paano naglab-ot sang isa ka oras ang lukpanay kun wala man lang sang igo sang ni isa ka bala ang balay.

Ang apat ka kaupod nag-ayo sa tagbalay nga makatiner bangud may ginabatyag nga trangkaso; gani ara sila sa sitwasyon nga hors de combat ukon wala sang kapasidad nga mag-away sang sila ginpangtiro tubtob mapatay. Daku ini nga paglapas base sa laye sang gyera sa Protocol II sang Geneva Conventions kag sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga ginpirmahan sang duha ka gobyerno—Gobyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) kag Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo nga ginatiglawas sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Gusto paggwaon sang AFP/PNP nga may lehitimo nga encounter agud hinabunan ang ila brutal nga krimen. Indi ini bag-o nga ila ginahimo nga pagpamatay sa mga katapo sang NPA kag mga NDF consultant nga ara sa kahimtangan nga hors de combat. Tampad nga ginasunod ang mandu sang ila uhaw sa dugo nga Commander-in-Chief nga si Duterte sa pahayag sini nga “kill them all, take no prisoner of war.”

Nagapati ang mersenaryo nga mga pwersa sang estado nga matapos nila ang rebolusyon paagi sa pagpamatay sa mga rebolusyonaryo. Pilit nila nga ginapabulagbulagan nga ang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas nga padayon nga nagasulong ang ginbun-ag sang mapiguson, mahimuslanon kag mapintas nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal.

Gani mintras nagapabilin ang pagpang-agaw sang kadutaan sa mga mangunguma, pagpanghimulos sa mga mamumugon kag paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sa mga pumuluyo, padayon nga magadamu ang mga pumuluyo nga magapanindugan kag magabitbit sang armas kag usuyon ang banas sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas agud sukton ang hustisya nga madugay na nga ginadingut sa ila kag pabayaron sang mahal ang bat-ulan kag mga berdugo nga mga pwersa sang estado nga may utang nga dugo sa pumuluyo.

Ang pagtaliwan nila Ka Monet (Marilyn Badayos), iya bana nga si Ka Brod (Rudy Carbajosa), Ka Wowie (Ronilo Desabille) kag Ka Simo (Rufino Bocaval) sa kamot sang pasistang kaaway nagtuga sang tuman nga kasubo sa rebolusyonaryong hanay, apang himuon nga inspirasyon ang ila paghalad sang kabuhi paagi sa dugang nga pagpalig-on sang panindugan sa pagserbisyo sa pumuluyo kag pursigido nga magduso sang rebolusyon. Husto nga linya ang ginadala sang Partido sa pagrebolusyon kag segurado nga maga-ani sang malapad nga suporta sang pumuluyo.

Ginpamatud-an sang Manapla masaker ang kinatuhay sang rebolusyonaryong prinsipyo kag berdugo nga kinaiya sang kaaway. Pasidunggan ang mga baganihan kag martir sa rebolusyon paagi sa pagpadayon sang malapnagon kag mabaskog nga gerilyang pagpakig-away base sa nagadalum kag nagalapad nga baseng masa.

Isulong ang rebolusyon tubtob sa kadalag-an! Mabuhay ang masang pigos! ###

Masaker ang natabo sa Manapla, indi encounter