Masupog nga Intel Asset ginsilutan

,

Madinalag-on nga ginpatuman sang isa ka tim sang NPA sa idalum sang Mount Cansermon Command (NPA-MCC) ang desisyon sang korte sang pumuluyo sa pagsilot kay Viveto Ruso sang Sityo Nursery, Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental sadtong Pebrero 13, 2022.

Base sa ma-id-id nga imbestigasyon, napamatud-an si Viveto Ruso nga isa ka masupog nga intellegence asset sang AFP sa Elinita forward base, nga ginkompirmar man mismo sang hepe
sang Binalbagan PNP kag nagareport ini sa detachment nga nagresulta sa pag-operate sang mga CAFGU nga nag-reyd sa mga kaupod.

Antis pa man ginpapana-ugan sang desisyon, si Ruso ang maka-duha ka besis na nga ginapahanumduman angut sa indi maayo nga ginahimo sini. Nag-agi man ini sa warning edukasyon apang padayon sa gihapon ang pagpanilag kag paghatag sang report sa militar.

Si Ruso ang aktibo sa kontra-kahubalagan nga aktibidad, pagpanilag sa presensya sang mga NPA kag aktibidad sang pumuluyo nga ginadudahan nga may angut sa rebolusyonaryo nga kahublagan kag gilayon nga nagapasa sang report sa militar rason nga nangin lehitimo siya nga target agud ipatuman ang nasambit nga pagpamatbat.

Ang rebolusyonaryo nga kahublagan may ginapatuman nga rebolusyonaryo nga hustisya. Ang sin-o man nga indibidwal nga nakahimo sang krimen nga makahalit sa pumuluyo kag rebolusyon ang may nagaka-igo nga silot base sa nakomiter nga krimen. Ang paghusga nakabase sa ma-id-id nga pagpangusisa kag may nagaka-igo nga ebidensya sa krimen nga nahimo.

Sandig sa mandu sang tiraniko kag berdugo nga rehimen Duterte sa iya mersenaryo kag uhaw sa dugo nga AFP/PNP sa diin nagalagas nga tapuson ang ila problema sa kontra-insurhensya antes matapos ang iya termino. Kapareho sang ido-buang nga bisan sin-o nalang ang iya kagton, nagagamit pasista nga pwersa sang estado sang bayaran nga sibilyan agud makakuha sang inpormasyon bahin sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Nangin alagyan man ini sang korapsyon sang mga matag-as nga opisyal sang AFP/PNP bangud sang tuman kadaku nga intelligence fund. Nagpamatuod lang nga wala sang moral nga ikasarang ang AFP/PNP agud pahulagon ang pumuluyo magluwas sa paggamit sang kwarta.

Ang ginalunsar nga armado nga rebolusyon iya sang pumuluyo nga ginapangunahan sang New People’s Army (NPA) kag absoluto nga ginapamunuan sang Communist Party of the Philippines (CPP).
Ini ang rason nga naga-angkon sang malapad kag madalum nga suporta halin sa pumuluyo. Ano man nga pagpaninguha sang tiraniko nga rehimen nga wasakon ini, maga-angkon lang sang kapaslawan bangud wala ini ginasuportahan sang pumuluyo kag sa baylo nagtuga pa sang kahalitan sa ila palangabuhian kag kabuhi.

Ang pagpatuman sang silot nga kamatayon kay Ruso magaserbi nga paandam sa tanan nga mga intelligence asset nga ginagamit sang AFP/PNP nga dapat inyo na untaton ang pagpagamit kabaylo sang gamay nga kantidad. Ang rebolusyonaryo nga kahublagan indi magpangduha-duha sa pagpatuman sang silot sa mga napamatud-an sa rebolusyonaryo nga korte sang pumuluyo nga nakahimo sang krimen.

Ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Negros, nagapangabay sa tanan nga intel asset sang AFP/PNP nga mag-untat sa kontra-rebolusyonaryo nga aktibidad kag sekreto nga makig-angut sa malapit nga yunit sang hukbo, yunit sang Partido agud ma-istoryahan ang inyo istatus. Ginapaseguro man ang inyo seguridad samtang ginapatigayon ang pag-istoryahanay nga indi makalab-ot sa igtalupangod sang AFP/PNP kag iban pa nga indi masaligan nga indibdwal. ###

Isulong ang rebolusyon tubtub sa kadalag-an!

Masupog nga Intel Asset ginsilutan