Mga kandidato sa BSK Elections, alagaran ang katawhan!

Wala’y kandidatong gituboy ang Roselyn Jean Pelle Command – Prenteng Gerilya sa norte nga bahin sa Negros sa Bagong Hukbong Bayan (RJPC-NPA) sa umaabot nga eleksyon sa Barangay ug Sangguniang Kabataan (SK). Girespeto sa rebolusyonaryong kalihukan nga daghan pa ang nagtuo sa reaksyonaryong eleksyon, busa dili manghilabot ang NPA sa kampanyahanay ug botohanay sa mga kandidatong nagpapili isip kapitan o kagawad sa konseho sa Barangay o bisan sa SK.

Apan angayang itin-aw nga walay malauman nga mahinungdanong kausaban paagi sa reaksyonaryong eleksyon tungod instrumento kini sa nagharing sistema para ipabilin ang nagtunhay nga sistemang alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal sa nasud.

Subay sa pagpreserba sa kalinaw sa matag erya ug pagpabilin sa kagawasan sa katawhan nga mosalmot (o dili) sa piniliay, nagpaandam ang RJPC-NPA sa mga kandidato ug tigsuporta niini nga dili mohimo og kadaot para mopabor ang resulta sa piniliay sa usa ka kandidato. Nagpasidaan sab ang RJPC-NPA sa bisan kinsa nga mogamit sa maayong ngalan sa NPA para manghulga o magpahumot para botohan ang usa ka kandidato.

Nagpahibalo usab ang RJPC-NPA sa tanang kandidato sa piniliay sa Barangay ug SK nga gawasnon kamo sa pagpangampanya sulod sa teritoryo sa demokratiko nga gobyerno sang pumuluyo, apan wala gitugutan ang pagdala og armas o goons.

Sa bisan unsang kahimtang nga mababagan ang kagawasan sa katawhan nga musalmot (o dili) sa eleksyon ug kagawasan sa pagpili sa nauyunang kandidato, mohimo og haom nga aksyon ang NPA.

Tungod anaa lang sa barangay nga ang-ang ang piniliay, mas nakakita ug nasinati mismo sa mga kandidato ang problema ug ubang isyu sa erya. Sa ingon, abli ang RJPC-NPA ug ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa nga makighinabi sa mga kandidato (ug sa umaabot nga pinili nga opisyales sa barangay) para maplastar ang kahimtang sa mga lumulupyo ug mga sugyot sa NPA sa pagsabat niini.

Gihagit sa RJPC-NPA ang mga kandidato nga ipakita sa karon pa lang ang tinuoray nga pag-alagad sa katawhan. Pakigsandurot ug hibalua ang ilang giatubang nga inadlaw-adlaw nga problema ug ang ilang handum sa barangay.

Nanawagan man ang RJPC-NPA sa mga lumulupyo ug botante nga tun-an ang mga pilion nga kandidato. Pilion ang mga kandidatong adunay maki-katawhan nga programa sama sa tinuoray nga reporma sa yuta, hustisya, kalinaw kag kagawasan, ug tiunay nga nag-alagad sa katawhan. Ingonman, isalikway ang mga kandidatong nigamit og pwersa ug pagpangilad para pilion sa katawhan, nagdala sa interes sa mga despotiko nga agalong yutaan ug nagpagamit sa pasista nga AFP/PNP/NTF-Elcac. ###

Mga kandidato sa BSK Elections, alagaran ang katawhan!