MGA OPENSIBA NG NPA SA CORDILLERA, PASALUBONG SA SONA NI DUTERTE

Tatlong magkakasunod na taktikal na opensiba ang isinagawa ng mga yunit ng New People-s Army (NPA) sa Mountain Province at Abra noong Hulyo 14 at 15, bilang sagot ng NPA sa pagpapaigting ng mga operasyon militar ng pasistang AFP-PNP.

Sa ulat na natanggap ng CMC, inambus ng isang yunit ng Leonardo Pacsi Command (LPC)-NPA Mountain Province ang nag-ooperasyong mga tropa ng 81st IB sa Brgy. Tamboan, Besao, Mountain Province alas-otso ng umaga. Dalawa ang napatay habang pito ang sugatan sa panig ng mga militar.

Kinahapunan ng nasabi ring petsa, sinundan naman ito ng pag-isnayp ng isang yunit ng Agustin Begnalen Command (ABC)-NPA Abra sa mga tropa ng 24th IB na nagsasagawa rin ng combat operations sa Sitio Gambang, Brgy. Bazar, Sallapadan, Abra. Isa ang sugatan sa panig ng militar.

Kinabukasan, muling inambus ng isa pang yunit ng LPC ang magkasanib na tropa ng 81st IB at Regional Mobile Force (RMF) ng PNP-CAR sa saklaw din ng Brgy. Tamboan, Besao, Mountain Province. Apat ang napatay habang dalawa pa ang sugatan sa mga tropa ng militar-PNP. Nakasamsam ang mga NPA ng isang K3 light machinegun.

Sa panig ng NPA, ligtas na nakaatras ang mga pulang mandirigma pagkatapos ng nasabing mga opensiba.

Matatandaan na inambus rin ng LPC ang isang platun ng Regional Mobile Force at Provincial Mobile Force ng PNP-CAR noong Hunyo 5 sa Mt. Masini, Bgy. Aguid, Sagada, Mountain Province na ikinamatay ng 1 pulis habang 11 ang sugatan kasama na si P/Supt. Joseph Cayat na siyang commanding officer ng mga nag-ooperasyong tropa.

Simula ng unang linggo ng Hunyo, mas pinaigting pa ng AFP ang mga operasyong kombat sa iba-t ibang panig ng Ilocos at Cordillera. Kasama na rin dito ang patuloy na sabay-sabay na mga operasyong PDT sa 15 barangays sa iba-t ibang bahagi ng rehiyon. Kinabibilangan ito ng PDT operations ng 81st IB sa siyam na baryo ng Ilocos Sur, ng 54th IB sa tatlong baryo sa Mountain Province at isang baryo sa Ifugao, at ng 24th IB sa tatlong baryo ng Abra. Nagpapatuloy din ang mga combat operation ng 50th IB sa Kalinga, kung saan ang militar ay nagkakampo sa mga sentro ng baryo.

Ang pagpapaigting ng mga operasyong militar sa kanayunan ay nakaayon pa rin sa desperadong pagkukumahog ng AFP-PNP na kamtin ang target na gapiin ang pwersa ng NPA bago ang katapusan ng taong 2018. Pagpapakitang-gilas rin ito ng AFP-PNP sa kanilang punong kumander na si Rodrigo Duterte, na magtatalumpati na naman sa kanyang SONA hinggil sa mga kasinungalingang hinabi niya at ng kanyang mga tauhan.

Nahihibang ang rehimeng US-Duterte kung iniisip nitong kayang durugin ang NPA bago magtapos ang 2018. Ang mga pakana ng lahat ng mga nagdaang rehimen laban sa NPA ay nabigo. Asahan ng kasalukuyang rehimen ang pagpapaigting pa ng NPA sa mga taktikal na mga opensiba bilang sagot sa mga buhong na mga pakanang maaaring lutuin nina Duterte, Delfin Lorenzana at mga alipores nila. Dahil ang makatarungang paglaban ng mamamayan ay hindi kayang talunin ng kahit pinalaki pang tropa ng AFP-PNP at ng mga pinakabagong armas at kagamitang pandigma.

Ang mga pinaigting na operasyong militar ay bahagi rin ng panggigipit sa CPP-NPA upang maitulak ng rehimeng US-Duterte ang kanyang imbing layunin na localized peace talks, na naglalayong hatiin at pasukuin ang rebolusyonaryong pwersa. Hindi katanggap-tanggap sa Chadli Molintas Command ng Rehiyong Ilocos-Cordillera ang kanilang iniaalok na localized peace talks. Iisa lamang ang kinikilalang negosyador na kumakatawan sa buong rebolusyonaryong kilusan, ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Matatag na naninindigan ang buong organisasyon ng NPA sa rehiyon na hindi kailanman malulutas sa mga lokal na usapan ang mga batayang ugat ng kahirapan ng mamamayang Pilipino, na siyang ugat din ng nagpapatuloy na digmang sibil sa Pilipinas. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, nakahanda ang NPA at rebolusyonaryong mamamayan na labanan at biguin ang kontra-rebolusyonaryong mga pakana ng pasista-teroristang rehimeng Duterte. Tuloy-tuloy itong magpupursige na isulong ang digmang bayan sa mas mataas na antas tungo sa tagumpay.

MGA OPENSIBA NG NPA SA CORDILLERA, PASALUBONG SA SONA NI DUTERTE