Archive of Uncategorized

Ka Benito & Wilma embodied national democratic principles
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

This day marks the anniversary of the National Democratic Front of the Philippines. Despite the deep sense of loss, the Cordillera People’s Democratic Front observes today as one made more special by the fiery pledge of the national democratic forces to take up the responsibilities left by comrades Benito Tiamzon and Wilma Austria-Tiamzon. The CPDF […]

In short
November 21, 2022 |
14-anyos nga bata, gin-aresto sang militar
November 21, 2022

Gin-aresto kag gin-interogar sang 94th IB sang Nobyembre 14 ang 14-anyos nga bata nga babaye nga si Jelca Ariola sa Sityo Suba-Suay, Barangay Mahalang sa Himamaylan City, Negros Occidental sa akusasyon nga anak siya sang Pulang hangaway. Pauli halin sa eskwelahan si Ariola sang palapitan sang militar kag dal-on sa detatsment. Ginbuy-an siya pagkatapos ang […]

CAFGU sa likod sang masaker sa Guihulngan, ginsilutan
October 07, 2022 |

Ginsilutan sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros sang Septyembre 24 ang isa ka elemento sang CAFGU nga ara sa likod sang mga pagpamatay sa mga sibilyan sa Guihulngan City. Gintarget sa isa ka partisano nga operasyon si Joselito Raboy, operatiba sa madamo nga operasyong kombat sang 62nd IB kag mga yunit sang pulis. Lakip sa […]

Pagpanumpo sa kagawasan sa pagpadayag ug impormasyon sa social media
September 21, 2022 |

Padayon nga ginaatubang sa mga rebolusyonaryong pwersa ang pagpanumpo ug pagpamig-ot sa kagawasan sa pagpadayag ug impormasyon sa mga monopolyong kumpanya sa social media sama sa Facebook, Google ug Twitter. Ingon niini usab ang nasinati sa lain-laing grupong rebolusyonaryo ug anti-imperyalista sa lain-laing bahin sa kalibutan, ug bisan ang mga indibidwal o grupong nagpadayag og […]

Rehabilitation, not reclamation: People’s resistance
August 07, 2022 |

Ferdinand Marcos Jr declared during his State of the Nation Address last July 25 that he has no intention of suspending infrastructure projects begun under Rodrigo Duterte. These include at least 30 reclamation projects at various levels of implementation, design and preparation. None of these projects has not received criticism by scientists and environmental organizations. […]

Rehabilitasyon, dili reklamasyon: Mga pagsukol
August 07, 2022 |

Sa State of the Nation Address ni Ferdinand Marcos Jr niadtong Hulyo 25, iyang gideklara nga wala siyay isuspinde sa mga proyektong imprastruktura nga nasugdan na sa ilalum ni Rodrigo Duterte. Lakip dinhi ang dili moubos sa 30 ka proyektong reklamasyon nga anaa sa lain-laing ang-ang sa implementasyon, disenyo ug pagpangandam. Wala ni usa sa […]

Nagalangoy sa dagat sang ganansya 
ang mga Villar
June 07, 2022 |

Ginbuhos sang nagalab-ot sa 60,000 kabalayan kag negosyo sa Angeles City halin sang Mayo 14 ang ila kaakig sa palpak nga serbisyo sa tubig sang PrimeWater Infrastructure Corporation nga ginapanag-iyahan sang bilyunaryo nga si Manny Villar. Masobra isa ka semana nga nag-antus ang mga residente sang 22 sa 33 barangay sang amo nga syudad sa […]

Ang US luyo sa gyera kontra-insurhensiya sa AFP
April 07, 2022 |

Mibisita ang nag-unang kumander sa Philippine Army First Scout Ranger Regiment sa Indonesia niadtong Marso 29 hangtud Abril 1 aron planuhon ang pagalunsarong pagbansay sa mga militar sa Pilipinas ug Indonesia sa Hunyo niining tuiga. Laraw sa maong pagbansay ang pag-inambitay og kahibalo, taktika ug teknika, ug mga pamaagi sa paglunsad og mga operasyong kontra-insurhensiya. […]

Gihulat mo sa masa ug sa gubat sa katawhan
April 07, 2022 |

Daku ang matampo sa kabatan-onan, ilabina ang kabatan-onang intelektwal, sa pag-asdang sa gubat sa katawhan, matud kang Ka Amihan Guerrero, tigpamaba sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Agusan del Sur. Usa si Ka Amihan sa mga Pulang manggugubat nga nagpadala og sulat para sa mga myembro sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon sa ika-53 nga anibersaryo sa […]