NDF-EV: Handumon an syahan nga anibersaryo han terorista nga panmomba ha Imelda

Ini nga artikulo mayda han huba ha Pilipino

 

Nobyembre 10, 2023 | Nananawagan an National Democratic Front-Eastern Visayas ha ngatanan nga mga rebolusyunaryo nga pwersa ha rehiyon nga dugang nga padig-unon an sumpa nga igpasulong an gerra han katawhan sa tiarabot nga Nobyembre 23, komo paghandum ha syahan nga anibersaryo han terorista nga panmomba ha Barangay Imelda, Las Navas, Northern Samar.

Hini nga adlaw, aton kundenaron an waray kaluoy nga pag-atake han Joint Task Force Storm han 8th ID ngan brutal nga pagpatay kanda Ka Helenita Pardalis (Ka Elay), Ka Gil Giray (Ka Biboy), Ka “Mamoy” Sablan, “Ka Mela,” “Ka Mike” at “Ka Joshua”, mga higugmaon naton nga kasama ngan mga tinuod nga anak han katawhan, usa katuig na an naglabay.

Ha pagpunias han adlaw ha Nobyembre 23, ngatanan nga yunit han Bagong Hukbong Bayan (BHB) ha rehiyon kinahanglan maglansar hin mamingaw nga 21-gun salute komo pagsaludar ha Imelda 6, sugadman ha Dolores 22, Catbalogan 10 ngan Bobon 7, ha ngatanan nga biktima han terorista nga panmomba han 8th ID, ngan ha tanan nga martir han rebolusyon Pilipino.

Angay liwat maghalad an tanan nga rebolusyunaryo nga pwersa hin mga mensahe han pagparangal ngan paghandum, pinaagi han gudti ngan simple nga mga programa nga poyde liwat may kultural na pasundayag. Poyde ini magserbe komo mga patikang nga aktibidad kasumpay han aton pagselebrar han ika-55 nga anibersaryo han Partido ha maabot nga Disyembre 26.

Ha yana, ginbubug-os han NDF-EV an usa nga koleksyon han mga mensahe han pagpasidungog, luwa ngan mga obra nga halad sa Imelda 6. Gin-aaghat an ngatanan nga magsubmiter hin mga kontribusyon para hini.

Aton liwat kundenaron an pasista nga terorismo han 8th ID ngan han AFP, mga alipures han rehimen Marcos II, nga niyutiyo han imperyalismo nga US. Kundenaron naton ngan paundangon an ira palisiya han waray wantas nga panmomba ha kabaryuhan, ha mga guba, uma, salog ngan iba pa nga lugar han panginabuhian han mga parag-uma. Subay ini ha doktrina nga “kontra-insurhensiya” nga natarget ha mga sibilyan ngan ginbabansagan nga “terorista” an tanan nga naato.

Pira nga bomba man an ighulog han pasista nga estado, diri gud hini mapapara ha hinumduman han Partido, hukbo ngan masa an hinigugma naton nga mga kasama. Diri mapapara ha kasaysayan an iginhalad nira nga mabayanihon nga kinabuhi para ha rebolusyon. Dugang nga napapadig-on an determinasyon han mga nabilin nga igpadayon an makatadungan nga pakig-away para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya.

Ha bug-os nga Sinirangan Bisayas, natikagrabe an paghimakuri han katawhan. Diri na hira nailob ha pagpapakuri, pandarahug ngan pagtraydor han naghahadi nga reaksyunaryo nga rehimen. Naglalarab an ira kangalas ngan determinasyon nga katinan an pusil komo prinsipal nga armas han pag-ato, agud sukton an mga uhaw ha dugo nga pasista, papagbaydon an mga traydor ngan talwason an nasud tikang ha mga mananakop ngan hakog.

Ha adlaw han Nobyembre 23, aton padig-unon an aton determinasyon nga pakyason an gerra han panmuypoy han rehimen US-Marcos ngan igpasulong an gerra han katawhan. Amo ini an pinakahitaas nga porma han pagpasidungog ha aton mga martir ngan han hul-os nga pagserbe ha katawhan.

Mabuhay an mga mabayanihon nga martir han Imelda! Mabuhay an mga martir han Sinirangan Bisayas ngan han rebolusyon Pilipino! Kab-uton an hustisya para ha mga biktima han pasismo han estado!

Ipasulong an gerra han katawhan agud pakyason an kontra-rebolusyunaryo nga gerra han rehimen US-Marcos! Palarabon an kalayo han armado nga pakig-away para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya!

NDF-EV: Handumon an syahan nga anibersaryo han terorista nga panmomba ha Imelda