NPA Nag-sangsyon sa usa ka dakung komprador-agalon yutaan; 2 ka trak ni Tim Ballesteros, gisunog

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynon

Ang katawhan sa Negros, hilabi na ang mamumuo sa kampo sa norte nga bahin sa Negros, nagsaulog sa aksyon militar sa Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sa Bagong Hukbong Bayan (RJPC-BHB) batok kang Teotimo “Tim” Ballesteros sa iyang pakyas nga paghatag og makatarunganon nga suhulan, pagpang-ilog og yuta, paggamit og armadong goons para manghulga, ug uban pa.

Ang sangsyon, nga nakit-an sa duol sa usa ka gatos nga mamumuo sa kampo, ang gi-implementar sa RJPC-BHB kaniadtong Disyembre 14, mga alas 9:30 sa buntag sa Sitio Proper, Barangay Tabun-ac, Toboso, Negros Occidental, nga nagparalisa sa duha (2) ka trak gamit pagkarga sa tinapas nga tubo gikan sa kampo padulong sa sentral. Ang mga residente sa Barangay Tabun-ac kay kasagaran mga mamumuo ni Ballesteros.

Si Ballesteros, ang usa sa pinakadakung komprador – agalon yutaan sa norte nga bahin sa Negros, nag-atubang og dili maihap nga reklamo sa dili makatarunganon nga suhulan ug daghang reklamo sa pagpang-ilog og yuta paagi sa iskemang arendo – palit diin ang mga biktimang tag-iya sa uma ang gipapirma og mga papeles nga nagbaligya og yuta nga gi-eksplikar isip kasabutan sa arenduhanay. Dakung bahin sa iyang ganansya, nga gikan sa dugo, singot ug luha sa mamumuo sa kampo, kay gigamit para pondohan ang detatsment sa PMG ug ang mga pasistang elemento niini nga naka-istasyon duol sa iyang transloading sa Barangay Mabini, Escalante City. Mugamit man siya og pribadong goons, hilabi na kung may kumplikto nga mutumaw tali kaniya ug sa mga mamumuo sa kampo ug mga benipisyaryo.

Sukad 2019, ang suhulan sa mga mamumuo sa kampo kay nag-umento lang og Php10 matag adlaw. Ang inadlaw nga suhulan sa pagguna kay gilansang sa Php 125. Ang pagdaro kay gibayran og Php1,000 kada ektarya o Php200 kada adlaw. Ang pagpamatdan kay gibayran og Php70 kada libo samtang ang pagpananum kay Php120 kada libo. Ang bug-at nga trabaho sa tapas-karga kay Php300 kada tolin. Ang mga mamumuo nga ginakabig admin kay makadawat og Php1,200 kada semana para sa enkargado ug Php1,000 kada semana para sa mga ronda ug kabo.

Matag Disyembre lang pud makadawat og bonus ang mga mamumuo sa kampo ni Ballesteros, diin sa bag-uhay lang, sa pagkuha nila sa maong bonus, nakadawat sila og Php54 kutob Php2,700. Walay mamumuo ang maka-eksplikar unsa nga klaseng bonus ang ila nadawat, kung 13th month bonus ba o ang Social Amelioration Bonus para sa mamumuo sa kampo.

Ang suhulan nga nadawat sa mga mamumuo sa kampo kay layo kaayo sa minimum nga suhulan sa Negros Occidental nga PhP410 matag adlaw para sa mamumuong agrikultural, ug labi pang layu-a sa makabuhing suhulan nga Php1,119 matag adlaw.

Sa pikas bahin, nagbulsa si Ballesteros og dili mag-ubos sa Php100,000 kada ektarya sa limpyo nga ganansya gikan sa kusog-pamuo sa gibana-banang 5,000 ka mamumuo sa kampo sa norte nga bahin sa Negros sa iyang 2,000 ka ektaryang kontroladong yuta, isip iyaha, gi-finance o gi-arenduhan. Nagapanag-iya pud siya og mga transloading, serbisyo sa traking, ug uban pang legal nga negosyo.

Dili interasdo ang RJPC-BHB sa pagkuha og rebolusyonaryong buhis sa mga negosyo ni Ballesteros tungod sa mga reklamo sa isyu sa pamuo ug awayan sa yuta ug ang kinaiya niya lunod-patay nga kontra-rebolusyonaryo.

Ang maong aksyon kay panawagan sa mga mamumuo sa kampo nga musukol sa pagpanghimulos ug sa mga residente nga musukol batok sa militarisasyon ug mga abuso sa katungod. Ang BHB kay kuyog ninyo sa inyong pagpakig-away batok sa pagpanghimulos ug pagdaug-daog.

Si BGen. Inocencio Pasaporte, commanding officer sa 303rd IBde, nagbinutbot nga ang mga Negrosanon wala na nagsuporta sa BHB ug sa karon daw ang mga BHB kay nanagan/nanago. Ang sangsyon mismo ang musagpa sa nawng ni Pasaporte, diin ang BHB madinalag-on nga nakalunsad og aksyon militar sa adlawang daku, sa dili muubos sa 100 metros nga gilay-on sa sementadong dalan sa barangay. Ang nag-implementar nga yunit sa BHB kay gani naghimo pa og mass meeting sa mga mamumuo sa kampo sa site mismo para ma-eksplikar ang obhetibong kahimtang.

Usa ka mamumuo sa kampo ang nag-reak sa maong insidente ug niingon, “Mas maayo nang ingon ana, para mabatian ang singgitan namo sa sweldo-benepisyo.”

Samtang ang yunit sa BHB nagpadulong pa lang sa site, ang mga residente ang nag-gwardiya sa ruta samtang ang uban ang pugos nga mukuyog sa implementasyon ug nag-joke nga niingon, “Talagsa ra gani mi makakita ninyu, dili pamo magpakuyog”. Sa pag-ila kay Ballesteros ug sa posibleng reaksyon, gibalibaran sila’g tarong sa maong yunit sa BHB.

Ang madinaugon nga sangsyon sa BHB batok kay Ballesteros kay nahimong possible sa dili mahubas nga suporta sa mga masa, ug ingon man, gisaulog sa mga residente ug sa mga mamumuo sa kampo.

Makigbisog, Dili Mahadlok!
Makatarungan Maghimagsik!

NPA Nag-sangsyon sa usa ka dakung komprador-agalon yutaan; 2 ka trak ni Tim Ballesteros, gisunog