NPA Negros magapatuman sa ceasefire order sang CPP

Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Regional Operational Command sa isla sang Negros (AGC-NPA) kag ang lima ka larangan gerilya sini halin sa norte pakadto sa sur nga bahin sang isla ang magapatuman sa ginamando nga duha ka adlaw nga untat-lupok sang National Operations Command sang NPA nga idalum sa Komite Sentral sang Communist Party of the Philippines (CPP).

Ang duha ka adlaw nga pagsuspenso sang mga taktikal nga opensiba sang NPA magsugod 12:01 sang tungang-gab-i sa Disyembre 25 kag matapos sa 11:59 sang gab-i sa Disyembre 26. Magahatag ini sang ligwa sa mga masang mangunguma kag mga yunit sang NPA sa pagtigayon sang mga pagtipon para sa pagselebrar sa ika-55 nga pagsukat sang liwat nga pagtukod sang Partido, paglantaw sa mga nalab-ot nga kadalag-an sa nagliligad, kag paghatag pasidungog sa tanan nga mga baganihan kag martir sang rebolusyon Pilipino, partikular sa Negros ang mga kaangay nila Ka Rogelio Posadas, Ka Ericson Acosta, Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta) kag madamu pa.

Magaserbi man ang untat-lupok nga pakig-isa sa tradisyonal nga selebrasyon sang pumuluyo sa paskwa kag pagsugata sa bag-ong tuig.

Sa tunga sang duha ka adlaw nga untat-lupok, ang tanan nga mga yunit sang NPA magpabilin sa mataas nga alerto, mabinantayon kag permi nga handa para depensahan ang kaugalingon kag atubangon ang mga atake sang kaaway sulod sa sakop sang mga larangan gerilya sang NPA kag mga erya sang operasyon.

Subay sa mando sang NPA-NOC, ang mga gerilyang opensiba sang NPA magabalik gilayon sa 12:01 sang tugang-gab-i sa Disyembre 27.###

NPA Negros magapatuman sa ceasefire order sang CPP