Pagbansag Milisyang Bayan sang NPA, Desperado nga Tikang sang AFP

Tuman na gid ka desperado ang AFP sa pagdeklarar nga “accomplishment” sang ila RCSP nga program ang kuno pagsurender sang 70 ka milisyang bayan sang NPA dala ang pila ka paltik nga mga armas.

Sang nagligad nga Mayo 24, ginpahayag ni Major Cenon Pancito III, tagpamaba sa 3rd Infantry Division nga napasurender nila ang 70 ka milisyang bayan sang NPA gikan sa nagkalain-lain nga banwa sa nabagatnan nga bahin sa isla sang Panay dala ang ila nanari-sari nga mga armas. Ini isa ka pagpahambog sang isa ka peke nga “accomplishment”.

Una, maathag nga ang ginpresentar nila nga mga surrenderees, mga mangunguma kag lehitimo nga mga sibilyan nga residente sang nagkalain-lain nga mga kabarangayan sa kabanwahanan sang San Joaquin, Miag-ao, Igbaras, Tubungan kag Leon, tanan sa probinsya sang Iloilo.

Ikaduha, ang ini nga mga pumuluyo, ginpangtumod sang mga RCSP unit sang AFP santo sa wala basehan nga mga akusasyon kag insidente maluwas sa kon ano lang nga tsismis nga ginaduhol sang ila mga impormer sa sulod sang barangay. Ikatatlo, ang pagsurender sang mga sibilyan nga ini bunga na sang wala untat nga pagpamilit, direkta nga pagpamahog sang mga natungdan kag sang ila pamilya nga mag-report sa kampo militar para kuno “i-clear “ ang ila ngalan kay kon indi may matabu sa ila kag ila mga pamilya. Ikaapat, ginaganyat sila nga kuno may pagabatunon nga kantidad bilang kabaylo sang ila pagsurender kag dala nga armas.

Maatag nga ang ini nga mga tikang nangin kabahin lang sang RCSP nga mga aktibidad sang pagpaniplang kag pagpakuno-kuno pareho sang mga peke nga pagpa-rally sa mga pumuluyo kag pilit nga pagpa-deklarar sang “persona non grata” batuk sa NPA, pagpamahog sa mga lideres sang mga organisasyon sang pumuluyo, sa tunga sang pagpakuno-kuno nga magabulig sila sa mga tawo. Indi mahimutig nga sa likod sang ila nga programa amo ang pagkurakot sang dalagku nga pondo, ilabi na sang ila mga opisyal sa idalum sang NTF-ELCAC partikular sa E-CLIP ukon Enhance Comprehensive Local Integration Program. Katuyuan man nila ang pagkontrol sang paghulag sang mga pumuluyo para mapunggan ang pag-angkon sang mataas nga kamuklatan kag ikasarang sa pagduso sang ila kinamatarung sa isa ka organisado nga pamaagi. Labaw sa tanan gusto nila ihamulag ang pumuluyo sa rebolusyonaryo nga kahublagan ilabi na sa NPA nga amo ang nagatungod sang mga hilikuton nga nagasabat sa interes sang mga pumuluyo.

Isa ka damgu ang handum sang AFP/PNP kag NTF-ECLAC paagi sa ila Retooled Community Support Program ukon RCSP nga ihamulag ang pumuluyo sa NPA kag sa kabilugan nga rebolusyunaryo nga kahublagan. Ang pundasyon sang hugot nga relasyon sang masa kag sang NPA napanday sa kabudlayan kag kadalag-an nga indi maguba sang kon ano man nga halit sang pasismo nga ginatuga sang Rehimeng Duterte.

Ginapanawagan sang Napoleon Tumagtang Command sa malapad nga masa/pumuluyo nga angkunon naton ang kusog agud atubangon ang pinakasingki nga bunal sang rehimen. Paghandaan kag paslawon naton ang anuman nga tikang sang AFP/PNP kag NTF-ELCAC sa pagtapos sang RCSP nga programa sa aton mga barangay paagi sa maduguon nga karahasan pareho sa ginhimo nila sa central nga bahin sang isla sang Panay kag sa iban nga bahin sang pungsod.

Pagbansag Milisyang Bayan sang NPA, Desperado nga Tikang sang AFP