Pagsilut sa tropa sang 12th IB, paghatag hustisya para sa mga biktima sang masaker kag wala untat nga pasista nga pagpanglupig sang militar kag kapulisan

Read in: Pilipino

Ginsilutan sang isa ka yunit sang NPA sa idalum sang Mt. Baloy Command ang isa ka tropa sang 12th IB,PA nga imbolbado sa masaker kag madamuan nga pagpang-aresto kag pagbilanggo sa mga Tumandok nga mangunguma sadtong kaagahon sang Disyembre 30, 2020. Sa inisyal nga pahayag sang yunit sang BHB nga naglunsar sang aksyon (padayon pa nga ginakuha ang dugang nga detalye sa hitabu), napatay si Cpl. Frederick Villasis pasado alas-10:00 sang aga sa Brgy, Lahug, Tapaz, Capiz. Nakuha halin sa iya ang isa ka Glock nga pistola.

Si Cpl. Villasis ang isa ka lehitimo nga target sang aksyon militar sang NPA bangud magluwas sa regular siya nga katapu sang AFP nga ara sa opensiba nga operasyon, siya ang armado kag may kahilabtanan sa mga mabug-at nga krimen batuk sa pumuluyo. Pila diri ang mga masunod: Umpisa Hunyo 2020 kanday Cpl. Villasis kag iya mga kaupod ang nagkampo sa sentro sang Brgy Lahug, gin-okupa ang eskwelahan kag multi-purpose hall sang barangay, ginapanilagan kag gina-ipit ang mga hulag sang mga residente pati ang ila kinaandan nga pagpangabuhi, ginpahog agud piliton nga magsurender sa militar kag magdeklarar sang persona non grata batuk sa NPA. Ang kampanya sang pagpanglupig nga ini sang kaaway nga ginatawag nila nga RCSP ang nagapadayon hasta subong.

Sa pag-imbestiga sang NPA pagkatapos sang maduguon nga masaker kag mapintas nga pagpang-aresto sa mga mangunguma, nahibal-an nga ang mga tropa nga ini sang 12th IB-RCSP nga nakaposisyon sa mga barangay sang Lahug, Tacayan, Aglinab, Acuna, Roosevelt sa Tapaz kag Garangan, Masaroy sa Calinog, Iloilo ang nagpatigayon sang surbeylans kag nangin guide sa mga nagsulod nga mga mersenaryong tropa sang CIDG-6, PRO-6 kag CIDG-NCR para siguraduhon kag tumuron ang ila nga mga target nga sibilyan. Ini ang rason kon ngaa mahapos nga natumod sang mga pangayaw nga tropa ang pagkilala sa ila kag ang balay sang 9 nga ila pinatay kag 16 nga ginpangdakup kag ginbilanggo sa pihak sang kadulom sadto nga panahon. Ginhimo ang madamuan nga pagpatay kag pagbilanggo gamit ang himu-himo nga mga kaso kag gintanum nga mga ebidensya. Matandaan nga ang gingamit nila nga mga search warrant ang naghalin sa isa ka pabrika sang mga warrant sa NCR nga gindulaan sang epektibidad sang RTC sa Capiz sining Hunyo 2021.

Tuman ka ipokrito sang mga opisyal kag tagpamaba sang 3ID,PA kag 12th IB,PA nga magngasal sang “hustisya”, “kinamatarung”, “layi” sa natabu kay Cpl. Villasis, samtang sila ang bungol, bulag kag wala balatyagon sa mga singgitan para sa katarungan kag kinamatarung sang mga imol nga biktima sang ila makasiligni nga mga krimen.

Pagsilut sa tropa sang 12th IB, paghatag hustisya para sa mga biktima sang masaker kag wala untat nga pasista nga pagpanglupig sang militar kag kapulisan