Panghimarauton ang barbarismong pagpatay sa mga walay ikasukol sa gera

Hugot gikondina sa NPA Surigao del Sur ang brutal nga pagpatay nga gihimo sa mga uhaw sa dugo ug hakog sa promotion nga mga operatiba ug opisyal sa PNP ilalom sa Police Regional Office 13 ug sa AFP partikular sa mga tropa sa 3rd SFB, 65th IB, 29th IB ug sa mga operatiba sa MIB (Military Inteligence Batallion) ug MIG (Military Inteligence Group) ngadto sa mga membro sa NPA nga mga masakiton ug walay kapasidad mosukol o hors de combat.

Niadtong Marso 26, adlawng Domingo sa udto nga bahin, sekretong gidagit ang magtiayon nga sila Dano ug Rosalia “Zig” Caindoy didto mismo sa peremetro sa hospital diin sila nagpatambal sa usa ka syudad sa Misamis Orriental.

Pagka Lunes, nadungog na lamang sa mga residente ang mga buto – buto sa lain laing klase sa pusil gikan alas 2 sa kadlawon hangtud alas 5 sa buntag sa Marso 27, didto sa sitio Vertodazo, barangay San Juan, Bayugan city, Agusan del sur.

Sa kasamtangan anaa dinhi nahimutang ang Alpha Company headquarter sa 65th IB. Pagka hapon, sa mao rang adlawa, gibalita na dayon pinaagi sa bakakong spokesperson sa 3rd SF arrow head Battalion nga si 1st Lt Juvinie Alpitse nga adunay armed encounter tali sa 10 ka membro sa NPA batok sa 9th company – 3rd SFB, 1st ug 2nd Scout Ranger platoon ug Alpha Company sa 65th IB sa maong lugar.

Adunay patayng lawas kuno nga narecover sa encounter site nga nailhang sila Dano ug Zig ug pagkasamad sa laing duha pa ka membro sa NPA samtang walay casualties sa han- ay sa AFP troops. Dugang niining gipasiatab nga adunay narecover nga mga high power rifle.

Tin-aw kaayo kini nga tumo-tumo ug planted ang maong mga pusil kay mismo kung sud-ongon ang patayng lawas ni Dano dayag kaayo nga aduna kini seryosong balatian tungod kay nagdalag ang pamanit niini ug miniwang na usab.

Samtang sa adlawng Myerkules, Marso 29, 2023, alas 7 pasado sa gabie , laing binuhatan na usab sa pagpangdagit sa mao ra gihapon nga tropa sa AFP ug PNP didto sa national highway sa Butuan City. Nahimong biktima niining pagpangdagit si Emanuel Llanos Anob, naila usab sa mga ngalang Salem/ Masayod/ Berto/ Zanro” , 67 anyos, usa ka lider sa NPA. Gikan na sa hospital ang maong biktima atol sa pagdagit niini. Pagka hwebes sa hapon, Marso 30, nahibaloan na lang nga anaa na gihaya ang iyang patayng lawas sa usa ka funeral home sa Bayugan city.

Sa mao ra gihapong hapona, aduna nay nagserkular nga text messages sa mga residente nga adunay buto-buto tunga-tunga sa barangay Umalag ug Castillo, tanan sakop sa lungsod sa San Miguel, Surigao del sur. Unod sa maong text messages nga patay sa maong insidente sa gera si Emanuel Anob nga usa ka masakiton.

Sa barangay Umalag usab anaa nagposisyon ang 1 company sa 28th IB, isa ka CAA o bagani detatsment, duha ka squad size nga bandidong grupo ug armado sa lain – laing klase sa high power rifle nga sakop nila Hasmin Asibido ug ni Subang Asibido.
Maong impossible kaayo nga anhi mopaingon ang grupo ni Emanuel Anob nga anaa man dinhi ang daghang tropa sa kaaway ug grupo sa mga bandido.

Sa hapon nga bahin sa maong petsa gihapon, nakita sa mga residente sa barangay San Juan nga giitsa sa kaaway ang patayng lawas ni Emanuel Anob didto sa covered court sa maong baryo ayha pa gikuha sa mga personahe sa funeral home sa Bayugan city.

Kining tanang nagsunod- sunod nga mga insidente, kasumpay lang kini sa mga gidrama ug eskripted nga panghitabo sa ila ni ka Oris, Pedro Codaste ug daghan pang pagpamatay sa mga kaubang hors de combat, tataw nga gidireher kini sa mga opisyal sa 4th ID ug sa tibuok tropa sa AFP ug PNP.

Dugay nang ilado ang AFP ug PNP niining niluog, mangtas ug lapas sa Geneva Convention ug procol of war 1 and 2 nga istilo sa gera nga ilang gipanunod sa ilang amo nga tropang Amerikano ug CIA (Central Intelligence Agency).

Timailhan kini sa ilang desperadong lakang aron buntugon ang kawsa sa kabus ug dinaugdaug nga katawhan uban ang ilang hukbo nga mao ang NPA ilalom sa absulutong pagpangulo sa PKP.

Bisan unsa pa ka hugaw ang ilang gamitong estratehiya batok sa nakigbisog nga katawhan, imposible nila kining mabuntog tungod kay nagpabiling tabunok ang katilingbang Pilipinas alang sa pagrebolusyon. Samtang anaa ang nanghinobrang kapobrehon, kagutom, kaylap nga inhustisya, kawalay kaseguruhan sa pagpanarbaho, kabarato sa sweldo ug produkto sa mga mag- uuma padayong mosulbong ang pakigbisog sa katawhan.

Among gihagit ug giawhag ang mga lower level officials ug mga ordinaryong elemento sa AFP ug PNP nga adunay konsensya ug pagbating tawhanon nga sekreto ninyong ibutyag kining linuog nga mga mando sa inyong tag-as nga opisyal.

Nahibalo kami nga napugos lang kamo pagpatuman niining mga drama nga gera, nahibalo kamo nga wala gayud tinuod nahitabong engkwentro, nahibalo kamo nga tinuod walay ikasukol ang maong mga biktima, kamo mismo nasayod nga ang mga bala nga inyong giusik-usikan pagpabuto sa maong peke nga engkwentro dili inyong hinaguan, kun dili bunga kini sa dugo ug singot sa kahago sa katawhang bumubuhis.

Ug labaw sa tanan, nahibalo kamo nga ang matag accomplishment nga inyong nakab-ot pisik ug mumho lang ang inyong binipisyo nga makuha samtang ang inyong opisyal maoy mohakop sa bunga sa inyong hinaguan ug paspas motaas ang ilang ranggo samtang kamong mga ordinaryo aginod sama sa bao ang promosyon ug binipisyo.

Alang sa tinuod nga mga rebolusyunaryong hukbo ug masa, padayon kitang moabante paingon sa pagkab-ot sa daghan pang kadaugan. Kining nahitabong pagkamarter sa mga kauban himuon natong hagit aron atubangon ang unos sa pakigbisog.

Tinuod man nga nawad -an kita og mga responsableng kauban apan segurado kita nga daghan pang mohulip sa ilang nabiyaang mga tahas. Nahanaw man sila niini nga kalibutan apan magpabiling buhi sa handumanan sa mga masa ug kauban ang ilang natampo sa pag-abante sa rebolusyon.
Mabuhi ang katawhang nakigbisog !
Ibutyag ang tanang barbarismong binuhatan sa AFP ug PNP!
Sampa sa NEW PEOPLES ARMY!

Panghimarauton ang barbarismong pagpatay sa mga walay ikasukol sa gera