Parangal sa Tulo ka Pulang Manggugubat sa Surigao del Sur

Gipasindunggan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)- Surigao del Sur sila ni Ka Rosil, Ka Bensoy, ug Ka Bodi sa ilang paghalad sa ilang kinabuhi niadtong Oktubre 12, 2022, atol sa engkwentro tali sa BHB ug pasistang AFP didto sa bukirong bahin sa Brgy. Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur. Nagpadangat usab og pahasubo ang BHB – Surigao del Sur ngadto sa mga pamilya ug suod nga higala sa mga kaubang namartir.

Bililhon ang ilang kamatayon. Lakip sila sa mga maayong anak sa katilingban nga misampa sa BHB ug andam magsakripisyo diha sa taas ug malisod nga rebolusyonaryong pakigbisog aron suklan ang kabangis sa estado, tapuson ang pagpahimulos ug pagpandaug-og sa mga langyawng monopolyo kapitalista, lokal nga burgesya komprador ug agalong yutaan, ug matukod ang katilingbang malambuon ang panginabuhi sa katawhan.

Iskwad lider si Jason “Ka Rosil” Peroda sa isa ka yunit sa BHB sa Surigao del Sur. Sulod sa unom ka tuig, kanunay hapsay ang iyang mga butang isip kabahin sa kaandam kanunay sa pakigsangka ug aktibo sa mga gimbuhaton sa yunit nahilunaan, ilabina sa mga kulturanhong aktibidad sulod sa pormasyon ug sa han-ay sa masa.

Sa kapin lima ka tuig isip full timer sa BHB, si Olong “Ka Bensoy” Dagium suod ang relasyon ngadto sa mga kauban, dili nagabalibad sa mga gimbuhaton ug makigsandurot sa masa. Naay higayon nga mibati siya og pasibo, apan sa iyang pagpaningkamot uban sa tabang sa mga kauban ug masa, nakaigpaw siya niini. Iskwad lider siya diha sa susamang yunit sa BHB.

Disiotso anyos si Ka Dexter “Ka Bodi” Salahay, nailang Josel sa komunidad nga iyang gigikanan. Bisan sa iyang kabag-ohon sa kinabuhing rebolusyonaryo, giumol -pag-usab dayon niya ang iyang kinaiya aron mosibo sa interes sa masa. Matngon siya nga nagapatuman sa mga tahas nga natugyan ngadto kaniya.

Si Ka Rosil, Ka Bensoy, ug Ka Bodi mga rebolusyonaryong martir. Nasubo man kita, apan, angayang itransporma kini nga kasubo ngadto sa usa ka masukulong diwa. Mahimong sumbanan sa mga rebolusyonaryo,ilabina sa mga kabatan-onan, ang ilang determinasyon sa paggakus ug pagpaasdang sa pangandoy sa matag Pilipino – nasudnong independensya, demokrasya, kagawasan, katarungan ug kalinaw.

Martir sa Rebolusyon, Bantayog nga Dili Matarog!

Parangal sa Tulo ka Pulang Manggugubat sa Surigao del Sur