RCSP sa Samar, nagpapalala ng paglabag sa karapatang-tao sa kanayunan

,

Mula nang dumating ang Retooled Community Support Program o RCSP sa kanayunan, lumala ang mga paglabag sa karapatang pantao sa Northern at Eastern Samar. Dumalas ang mga operasyong kombat kung saan sa inisyal na ulat, nangyari ang sumusunod na mga paglabag:

Hulyo. Matapos ang ambus sa Barangay Osang, Catubig, Northern Samar, pinapila at pinaghiwalay ng mga sundalo ang kababaihan at kalalakihan sa baryo. Sa Barangay Mabuhay, Jipapad, Eastern Samar, binugbog at tatlong oras namang binilad sa araw si Tipano Rotamula na nag-aabaka, matapos itong pagbintangan ng militar na sangkot sa nasabing ambus. Kasamang binilad sa araw ang dalawa niyang batang anak.

Sa Barangay San Jose, Mapanas, Northern Samar, inistraping ng RCSP team ang mga kalabaw na pagmamay-ari ng kapatid ni Kapitan Flores. Namatay ang isang kalabaw at dalawa ang nasugatan. Imbis bayaran ng mga sundalo, ipinakatay at ipinapabenta na lang ang mga ito sa may-ari.

Hunyo. Nagkokopras ang magkapatid na sina Daton at Pata Pecson sa Barangay Hinagonoyan, Catubig, Northern Samar nang madaanan sila ng mga sundalo. Ipinailalim sila sa interogasyon, binugbog at binantaang hindi magsumbong. Pinagdala pa sila ng tig-isang sako ng kopras papauwi sa baryo. Pina-blotter ng magkapatid ang mga sundalo.

Matapos nito, pinaputukan ng mga sundalo ang isang 40-anyos na magsasaka sa Barangay San Miguel, Las Navas, Northern Samar. Abala siya sa pagtatali ng ng kanyang kalabaw at hindi narinig ang pagtawag sa kanya ng mga sundalo. Tatlong beses siyang pinaputukan ngunit agad siyang nakatakbo sa baryo.

Abril 13. Binugbog at isinamasa sa operasyon ng mga sundalo sina Oyon Lebico at Daludo Balsomo na nagkokopras noon sa Barangay San Francisco, Las Navas, Northern Samar. Sapilitan silang pinapirma ng dokumentong nagsasaad na hindi sila binugbog ng mga pasistang tropa.

Pinaghahalughog naman nang walang mandamyento ang bahay sa bukid ni Ethan Adarayan. Pinagbintangan siya na imbakan diumano ng suplay at armas ng hukbong bayan ang kanyang bahay.

Marso. Dinakip, binugbog at sapilitang pinasama sa operaysong militar ng mga sundalo sina Renaldo “Mutaw” Pajares, Onoy Erasga, Goyong Erasga at kanyang asawang may sakit sa isip sa Barangay Cagmanaba, Jipapad, Eastern Samar. Sa panahong ito, nagkakampo ang mga sundalo sa barangay hall, gym at kalapit na bahay ng residente sa nasabing baryo.

Pebrero. Pinagbantaan ni 1Lt. Abucay ng 20th IB ang head teacher ng San Miguel National High School sa Las Navas na si Mrs. Lily Camaño nang tumanggi itong kampuhan ng mga sundalo ang kanilang eskwelahan. Suportado si Camaño ng kanyang mga kapwa guro at ng mga magulang ng mga estudyante.

Hindi pa naisama sa ulat na ito ang di na mabilang na kaso ng pamimilit, pagbabanta at pananakot na ginagawa ng mga tropa ng RCSP sa mapanlinlang nilang “pagsesensus” sa mga baryo.#

RCSP sa Samar, nagpapalala ng paglabag sa karapatang-tao sa kanayunan