Sa pagkakaisa at paglaban lamang maipagtatanggol ng mga Masbatenyo ang kanilang buhay at kinabukasan

Isang matandang babae ang pinatay ng militar sa takot. Namatay ang 80-anyos na si Amparo Maglasang Juanillo matapos walang habas na magpaputok ang mga elemento ng 2nd Infantry Battalion-Phil. Army sa Sityo Mabuhay, Barangay Liong, bayan ng Cataingan nito lamang Oktubre 2, 7:00 ng umaga.

Nagsipagtakbuhan sa takot ang mga taga-sityo. Naiwan ang matanda sa kanilang tahanan. Natagpuan siyang wala nang buhay nang makabalik ang mga residente sa lugar.

Matatandaang isa ang naturang lugar sa pinaglunsaran ng palabas na engkwentro nito lamang Setyembre 29.

Si Juanillo ang ika-22 na biktima ng pampulitikang pamamaslang sa Masbate sa ilalim ng rehimeng US – Marcos Jr.

Pagmasaker sa mga ina, makahayop na pagpatay sa mag-asawa, pagratrat sa isang menor de edad, walang awang pagpaslang sa matandang babae, panganganyon. Ilan pa bang magulang, anak, asawa, kaibigan at kakilala ang ituturing nilang mas masahol pa sa hayop?

Sukdulan na ang pagdurusang dinaranas ng mga Masbatenyo sa ilalim ng paghaharing militar. Sukdulan na ang kanilang paghihirap sa ilalim ng rehimeng US – Marcos Jr.

Ito ang reyalidad. Gegerahin at gegerahin nila ang mamamayan at wala silang pinipili.

Hawak ng mga Masbatenyo ang kanilang kapalaran. Nasa kritikal na yugto sila para magdesisyon: ang mamatay sa walang hanggang takot at pang-aapi o ang makidigma at mabuhay na ipinaglalaban ang kanilang kinabukasan.

Sa bawat sandaling piliing malunod sa takot at pananahimik, lalong titindi ang pang-aabuso at kahayupan ng militar. Sa bawat sandaling piliing sumuko at magkanya-kanya, pumapalakpak si Marcos Jr., si Gov. Kho, ang Filminera, sampu ng iba pang naghaharing-uri habang madaling inaagaw mula sa mga Masbatenyo ang kanilang lupa’t kabuhayan.

Kailangang tahakin ng mga Masbatenyo ang pagkakaisa at paglaban kung pipiliing mabuhay. Kailangan nilang lumahok sa rebolusyon para sa kanilang mga anak, apo at mga susunod pang henerasyon.

Hindi totoong walang magagawa. Hindi totoong walang solusyon. Magagawang magkaisa. Digmang bayan ang solusyon.

Sa paglahok at pagkilos lamang ng mga Masbatenyo sa digmang bayan tiyak na mapapanagot ang kaaway at makakamit ang katarungang hinahangad. Ang suporta ng ng mga Masbatenyo ang pinagkukunan ng lakas ng Bagong Hukbong Bayan upang paigtingin ang armadong pakikibaka at pagbayarin nang mahal ang mga berdugo sa kanilang krimen.

Nananawagan ang Jose Rapsing Command – BHB Masbate sa mga kababaryo, kaibigan at kapamilya ng mga biktima ng abusong militar na makidigma! Walang mas hihigit pang paraan para kamtin ang tunay na hustisya kundi ang humawak ng armas at sumapi sa armadong kilusan para sa tunay na katarungan, kalayaan, kapayapaan at demokrasya.

Makibaka para sa katarungan!

Sumapi sa New People’s Army!

Isulong ang digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay!

Sa pagkakaisa at paglaban lamang maipagtatanggol ng mga Masbatenyo ang kanilang buhay at kinabukasan