Sabat sang AGC-NPA (Negros Island Regional Operational Command) sa mga pamangkot halin sa mga katapo sang media

,

Makaduluda man gid ang kalawigon sang clearing operation sang Philippine Army kag ang ila mga aktibidad matapos ang engkwentro sadtong Oktubre 6, alas 6 sang aga. Gusto nila taguon ang ila nga kaswalidad kag nabaton nga damage sang ila gi-engage ang yunit sang Mount Cansermon Command-NPA South Central Negros Front (MCC-NPA) nga ara sa Sitio Sig-ang sa amo nga panahon.

Sang Oktubre 5 sang gab-i, namutikan na sang yunit sang MCC-NPA ang presensya sang tropa militar nga gapalapit sa Sitio Sig-ang, Brgy Carabalan, Himamaylan City. Sang kaagahon sang Oktubre 6, nagpreparar na para sa counter-offensive ang yunit sang MCC-NPA kag gani, una nga nakapalupok ang mga Pulang hangaway kontra sa kaaway nga tropa.

May report halin sa pumuluyo nga may nakita nga indi magnubo sa anum (6) ka patay nga lawas nga gintransport paggwa sa Sitio Sig-ang. Sa pahayag na namon kagahapon, wala sang kaswalidad ang NPA kag hilway nga naka-maniobra palayo sa nataboan sang engkwentro. Kon amo, ang mga patay iya sang 94IB kag composite nga tropa.

Klaro nga gustong hinabonan ang kapildihan nga ila naagom amo nga ginpabakwit sang militar ang pumuluyo kag ginkordon ang Sitio Sig-ang kag Sitio Medel agud indi makita ang ila nga ginahimo. Nagpalapta pa sang madamo nga fake news sa social media paagi sa mga bayaran nga trolls nga nag-“demonize” sa NPA kag nagtuga sang kalibog kag dugang kahadlok sa pumuluyo.

Isa sa fake news sa Facebook nga duha ka napatay kuno nga kabataan nga ginpasibangdan nga katapo sang NPA. Nga sa bahin sang NPA, ka-imposible kag malayo sa kamatuoran bangud gasunod ang NPA sa International Humanitarian Law kag Protocols of War. Ara sa lagda sang NPA nga indi mag-ubos sa 18 years old ang mahimo nga makigbahin sa NPA.

Pinagusto nga pagpanghalit, pagpalupok kag pagpamomba ang Philippine Army sa rason nga naglagas (manhunt man ukon clearing) sa NPA. Ginransak sang mga suldado ang mga balay nga gin-abandona sa pumuluyo kag gin-ihaw ang mga kasapatan. Ginpaarakan ang suba kag ang mga kampo agud makahambal nga may engkwentro nga natabo. May gindakop pa gid sila nga mga tapasero kag ginbuy-an lang matapos ginkastigo kag gin-imbestigar.

Laban ini nga ginahimo sang militar, (1) sa ila kainit sa ila kapyerdihan, sa pumuluyo nila ginapaggwa ang ila kapintas, (2) magdugay ang ila operasyon, magkadako man ila operational expenses kag diri sila gapatuyang sa kwarta sang pumuluyo kag alagyan ini sa ila korapsyon, kag (3) gusto nila magpalapnag sang kahadlok sa pumuluyo agud maghipos kag indi magbato para sa ila kinamatarung.

Maka-alarma ang sunod-sunod nga pagpamomba sang Philippine Army sa nabukid nga bahin sang Himamaylan City. Sa rason nga lagson ang NPA, naglab-ot na sa Barangay Buenavista ang pagpamomba.

Ang klaro nga may interes ang mga kompanya sa mina, logging, quarry, agri-business sa bukid sang Himamaylan City kag sa boundary sang Tayasan sa Negros Oriental. Kon mapalayas ang pumuluyo, lakip na ang mga tumandok, mangin alagyan ini para sa malapnagon nga land grabbing. Amo ini ang interes nga dala sa Philippine Army.###

Sabat sang AGC-NPA (Negros Island Regional Operational Command) sa mga pamangkot halin sa mga katapo sang media