Sabayang Aksyong Militar sa West-Camarines Sur, Matagumpay!

Matagumpay na inilunsad ng dalawang tim ng Bagong Hukbong Bayan-Norben Gruta Command-West Camarines Sur ang sabayang aksyong pamamarusa sa 81st IBPA CAFGU Detachment.

Noong Pebrero 28, 2023 ganap na alas 12:28 ng hapon ay pinaputukan ng riple at M203 granade launcher ng isang tim ng BHB ang detatsment ng Barangay Baya, Ragay, Camarines Sur. Sa kaparehong araw ding ito, ganap na ala 1:10 ng hapon ay pinaputukan ng isa pang tim ng BHB ang detatsment ng 81st IB CAFGU sa Barangay Patalunan ng nasabi ring bayan. Samantala, ligtas at mahusay naman na nakapagmaniobra ang mga tim na nagsagawa ng aksyong pamamarusa.

Ang Barangay Patalunan at Baya ay magkatabing baryo lamang kung saan parehong may presensya ng mga pasista at berdugong sundalo ng 81st IBPA.

Ang 81st IBPA CAFGU Detachment sa Barangay Baya ay dating nakapwesto sa sentro ng barangay katabi ng paaralang elementarya, ngunit taong 2021 ay inilipat ito sa Sitio Okwaw ng parehong barangay na kasalukuyang nasa gitna rin ng kabahayan. Katulad rin nito ang kampo sa Baranggay Patalunan na ipinwesto malapit sa sentro para gawin nilang dipensa ang taumbaryo.

Ang aksyong pamamarusa sa mga elemento ng CAFGU na nasa ilalim ng 81st IBPA ay tugon ng Norben Gruta Command sa kahilingan ng mga residente sa lugar bunsod ng mga dumadaming kaso ng paglabag sa karapatang pantao at karahasan sa lugar na nagbubunga ng matinding takot at ligalig para sa mga taum-baryo.

Pauli-ulit na interogasyon, pananakot at psy-war sa mga pinaghihinalaang kasapi at ugnay ng NPA katulad ng pagpapatawag sa mga sibilyan sa loob ng kanilang kampo. Nariyan ang pag-iinum ng alak sa mga kabahayan na may dalang baril, mga pagsusugal at paghihingi ng ID sa mga nasusumpungan sa mga bukirin at kapag walang naipakitang katibayan ng pagkatao ay paghihinalaang kasapi ng NPA at isasailalim sa interogasyon. May mga kaso na rin ito ng pang- aagaw ng asawa at mga kabataang nabuntisan sa lugar.

Kinamumuhian ng mga mamamayan sa lugar ang pasista at berdugong 81st IBPA sa panghihimasok nito sa lugar at pagbibigay ng kaguluhan. Ang mga krimen at mga paglabag nito sa karapatang pantao sa mga residente ang nagbibigay kondisyon para patunayan na hindi sila ang tunay na hukbo ng mamamayang api at pinagsasamantalahan.

Bahagi rin ng aksyong pamamarusa ng Norben Gruta Command ang di makakalimutang karumal- dumal na pagpatay sa tatlong sibilyan at residente ng Baranggay Patalunan na si Bonagua at magkapatid na Ramos kung saan nasumpungan habang nagkokopra ng berdugong militar ng 96th IBPA sa ilalim ng 9th IDPA at inilibang ng buhay taong 2018. Kasunod nito ang tatlo namang sibilyan sa Baranggay Baya kung saan dinukot at pinagbubugbog ang mga residente ng baryo na si Berong Rafion at magkapatid na Bendafia noong 2019. Pinalaya ito bunga ng paghahabol ng taum- baryo, ngunit ang isa ay kanilang itinago at pinilit na gawing CAFGU na sa kasalukuyan ay nasa kanilang kamay.

Napatunayan na rin ng karanasan na kailan man ay hindi nakakatulong at nagbibigay proteksyon sa mamamayan ang pagkakaroon ng mga presensya ng berdugong AFP bagkus ito ang numero unong tagapag-taguyod ng reaksyunaryong gubyerno ng karahasan, prostitusyon at bumubusal sa karapatan ng mamamayan.

Nananawagan ang Norben Gruta Command sa lahat ng mamamayan ng Camarines Sur na patuloy na makipagkaisa sa BHB at ilantad ang karahasan at pagiging pasista at berdugo ng AFP sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng US-Marcos II.

Ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Norben Gruta Command ay laging handang ipagtanggol ang kanyang pinagsisilbihan na api’t pinagsasamantalahang mamamayan.#

Sabayang Aksyong Militar sa West-Camarines Sur, Matagumpay!