Sampung araw ng pagdadalamhati, pagpaparangal kay Ka Joma ng BHB-East Cagayan

Agad na naglatag and Komiteng Larangan ng Partido sa East Cagayan at Henry Abraham Command ng serye ng mga aktibidad bilang tugon sa pambansang panawagang magsagawa ng sampung araw ng pagpaparangal kay Kasamang Jose Maria Sison, ang Tagapangulong Tagapagtatag ng bagong Partido.

Ang kabuang tema ng probinsya sa 10-araw ng pagpaparangal kay Tagapangulong JMS ay: Komunista a panagsakripisyo ken gagar it panagrebolusyon: naindaklan a pagwadan ni Tagapangulo a Jose Maria Sison (Komunistang pagsasakripisyo at sikhay sa pagrerebolusyon: dakilang huwaran si Tagapangulong Jose Maria Sison).

Sa pagbubukas ng kanilang isinagawang 10-araw na pagpaparangal, naglunsad ng pangkabuuang briefing ang yunit upang ipagbigay-alam sa lahat ng mga Pulang mandirigma ang pagpanaw ni Tagapangulong JMS. Matapos iyon, naglaan ang mga kasama ng isang minutong katanimikan at sinundan ng pagkanta ng Bella Ciao, na isa sa mga paboritong awitin ng yumaong Tagapangulong Tagapagtatag ng PKP. Sa sumunod na mga araw, ibinahagi ang maikling sumada ng kanyang talambuhay na sinipi mula sa akdang “Rebolusyong Pilipino: Tanaw mula sa Loob.” Naglunsad rin ng poetry reading sa bawat briefing ng mga iskwad kung saan tampok ang mga tula ni Tagapangulong JMS.

Ipinaskil sa bawat sentruhan ng mga iskwad at iba pang susing lugar sa pwesto ng yunit ang quotable quote (QQ) na “Waland mataas na kabuluan at misyon sa buhay ng isang tao kundi ang maglingkod sa mamamayan at magsakripisyo para makalaya sila sa kawalan ng hustisya, pang-aapi at pagsasamantala”, hango sa interbyu ng Anakbayan-Europa kay Tagapangulong JMS tungkol sa kanyang buhay-rebolusyonaryo.

Naghanay din ang seksyong pampulitika ng BHB-East Cagayan ng mga pag-aaral hinggil sa Talumpati sa Pagtatatag ng Kabataang Makabayan, Mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda, at Malapvudalismo: Alamat o Katotohanan? at iba pang mga lathalaing isinulat ni Tagapangulong JMS mula 1964 hanggang maagang bahagi ng dekada ’70. Bahagi rin ng mga aktibidad ang panonood ng bidyo-interbyu kay JMS, serye ng Itanong Mo Kay Prof? dokumentaryong An Oral History, at pelikulang The Guerilla is a Poet.

Maging sa isinagawang selebrasyon sa ika-54 na anibersaryo ng PKP. itinampok ang paggawad ng larangan ng pinakamataas na pagpaparangal kay Tagapangulong JMS. Sa pagsalubong sa maambong bukang-liwayway ng Disvembre 26. nagbigay ang mga Pulang mandirigma no 21-gun salute para kay Ka Joma sa likod ng mural na nagpapakita sa larawan ng tagapangulo.

Sa pagpanaw ng dakilang Tagapangulong Tagapagtatag, hindi-matutuyuan ang balon ng mga kadre ng Partidong nasa kasibulan a magpapatuloy sa kanyang mga simulain. Asahang isasabuhay ng lahat ng mga kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB, at mamamayan ng Cagayan ang naturang tema ng 10-araw ng parangal Kay tagapangulong JMS upang itaguyod at ipagtagumpay ang rebolusyong Pilipino hanggang sa pagtatatag ng sosyalistang lipunan.

Sampung araw ng pagdadalamhati, pagpaparangal kay Ka Joma ng BHB-East Cagayan