Sukton ang Numero Uno nga Kriminal kag Berdugo nga 62nd IB

, ,

Sa Central Negros, ang 62nd IB sa pagpamuno ni Col. William Pesase bilang Commanding officer (CO) ang may pinakamalaba nga listahan sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sa isla sang Negros. Sumugod sa pagpungko ni Marcos Jr sa poder (halin Hulyo 2022 tubtob subong), naglab-ot na sa 22 ka mga mangunguma ang brutal nga ginpamatay sang mersenaryong 62nd IB. Pinaka-ulihi diri ang ginpatay matapos iligal nga gin-aresto kag gintortyur sang tropa militar nga mga senior citizens nga sanday Bernard Torres kag Dionesio Baloy sa Hda. Gomez, Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental sadtong Enero 17, 2024. Ginpasibangdan si Torres kag Baloy nga mga katapo sang New People’s Army (NPA) kag ginhinabonan sang berdugong 62nd IB ang ila nga krimen paagi sa pagpagwa sang peke nga engkwentro. Samtang lima naman ka hors de combat (wala ikasarang nga magbato) nga mga Pulang hangaway ang brutal man nga ginpamatay sang nasambit nga militar sa banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental kag Canlaon City, Negros Oriental sa mga tuig 2022-2023.

Idalum sa paghari sang rehimen US-Marcos II, naglab-ot sa 336 ka mga insidente sang human rights violations nga nag-imbolbar sa indi magnubo 10,800 ka biktima (212 ang mga menor de edad) ang ginhimo sang 62nd IB sa pagpamuno ni Col. William Pesasesa sa Central Negros. Ang ini nga mga mahigko nga hinimoan sang 6nd IB ang masobra katunga sang narekord sang National Democratic Front (NDF)-Negros nga 649 ka kaso sang bayolasyon sang tawhanon nga kinamatarung nga ginkomiter sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) nga nag-imbolbar sang masobra 45,300 ka mga biktima (918 ang mga menor de edad) sa bilog isla sang Negros.

Ang datus nagapakita nga ang 62nd IB paagi kay Col. Pesase makabig nga numero uno nga kriminal kag berdugo nga batalyon sang Philippine Army sa isla sang Negros.

Ang paghatag ni Marcos Jr sang pagpasidungog sa berdugong 62nd IB kag pagpromote kay Pesase tuman ka makahuluya. Tuyo sini nga pataason ang moral ni Pesase kag sang pasistang tropang 62nd IB. Apang ang mga pumuluyo sa Central Negros ang indi na ma-into kag mabutigan. Saksi kag nangin biktima sila sang mga kabutigan, kalakasan kag pagpamintas sang nasambit nga tropa militar bunga sang pasismo kag terorismo sang estado. Rason nga madugay na nga ginakangil-aran sang kadam-an nga pumuluyo ang presensya militar sa mga kaumahan.

Samtang si Marcos Jr nagahatag sang pakunsabo sa mga berdugo nga militar, gina-into man ni Gen. Romeo Brawner sang AFP, Lt. Gen. Benedict Arevalo sang Visayas Command (Viscom), MGen. Marion Sison sang 3rd Infantry Division, BGen. Orlando Edralin sang 303rd Bde kag Col. William Pesase upod sa pasistang 62nd IB ang ila kaugalingon nga “dismantled” na ang mga larangan gerilya sa isla, ilabi na ang Central Negros.

Idalum sa ginapadayaw nga ara na sa state of Stable Internal Peace and Security (SIPS) ang Negros Occidental kag rekomendasyon sang SIPS sa Negros Oriental, dugang nga mag-into sang iya kaugalingon ang nagbulos nga Commanding Officer sang 62nd IB nga si Lt. Col. Evelio Ilanga III. Segurado manalaytay ang oryentasyon kag tatak sang pasismo sa hunahuna ni Lt. Col. Evelio Ilanga III sa liwat nga pagpamintas sa mga pumuluyo sa mga kaumahan sang Central Negros nga mag-ani sang pagbato sang kadam-an nga pumuluyo paagi sa pagpasakop sa NPA.

Ang malaba nga kamot sang rebolusyonaryong hustisya paagi sa rebolusyonaryong kahublagan upod ang lubos nga suporta sang malapad nga masa sang pumuluyo amo ang makahulusga agud sukton ang mga pasista, berdugo, duguan nga kamot kag uhaw sa dugo nga mga opisyal kag tropa militar sang AFP, subongman ang US-Marcos Jr nga rehimen.###

Sukton ang Numero Uno nga Kriminal kag Berdugo nga 62nd IB