Tutulan at labanan ang banta ng baseng militar sa Catanduanes!

Dapat buong tapang na magkaisa ang mamamayang Catandunganon na labanan ang perwisyo at karahasang hatid ng bantang pagtatayo ng baseng nabal sa Loran Station, Panay Islands, Panganiban Catanduanes. Dapat nilang maksimisahin ang nalalapit na eleksyon upang igiit sa pinakamaagang panahon ang pagtutol sa naturang pakana at singilin ang rehimeng US-Duterte, partikular ang ilang upisyal ng lokal na gubyernong prubinsyal, sa pagtataksil nito sa interes ng mamamayan.

Nag-iimbita lamang ng abusong militar, pang-aagaw ng lupa at bulnerabilidad sa pambabraso kapwa ng US at Tsina ang planong pagpapatayo ng forward operating base ng Naval Forces Southern Luzon sa naturang lugar. Sa katunayan, hindi pa nga nagsisimula ang naturang plano, talamak na ang pang-aabusong militar sa mga lugar na nakapaligid sa naturang isla, kabilang ang pagpaslang sa isang sibilyan sa Brgy. Hinipaan, Bagamanoc noong Enero 9, 2022. Dinagdagan na rin ng isa pang kumpanya ng pwersang pangkombat ng PNP ang naturang prubinsya para maghasik ng karahasan at bigyang-daan ang paglaganap pa ng militarisasyon sa isla.

Tiyak magsisilbi lamang ag naturang base bilang isa sa mga maaaring target ng Estados Unidos na pusisyong militar. Sa pamamagitan ng naturang base, ilinalapit lamang ni Duterte at ng AFP ang mamamayang Catandunganon sa panganib na hatid ng agresibong pamumusisyon ng mga imperyalistang dayuhan.

Lalong walang katuturan ang planong pagtatayo ng baseng nabal matapos aminin mismo ng NAVFORSOL na maigting nitong nababantayan ang mga estratehikong teritoryo ng Pilipinas sa Pasipiko, partikular ang Benham Rise, at naitataboy anumang iligal na survey vessels ng Tsina nang hindi na kinakailangan pa ng baseng militar sa naturang isla.

Dapat manindigan ang mamamayang Catandunganon para sa kanilang kinabukasan. Hindi katanggap-tanggap ang pakana ni Duterte at ng AFP na paigtingin ang militarisasyon sa Catanduanes sa harap ng nagdudumilat na pagbagsak ng agrikultura at lumalalang kahirapan sa prubinsya.

Batid ang lagim na dulot ng militarisasyon sa prubinsya, tiyak hindi magdadalawang-isip ang mamamayang Catandunganon na magpasyang sumalig sa armadong pakikibaka upang ipagtanggol ang kanilang karapatan, buhay at kinabukasan.#

Tutulan at labanan ang banta ng baseng militar sa Catanduanes!