Articles tagged with Ilocos

Tugon ng NDF-Ilocos sa isinusulong ng AFP na localized peace talks ngayong ika-54 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing tinutuligsa at hindi kailanman papasok sa localized peace talks ang NDF-Ilocos na ipinapanawagan ng AFP ngayong ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Gusto nilang isa-isahing kausapin ang mga yunit ng NDF na nakalatag sa iba’t ibang rehiyon upang mailihis o mabali ang sentro at substansya ng usapang pangkapayapaan na pag-ugat sa armadong […]

Higit na patatagin at palawakin ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Ilocos! Palakasin ang rebolusyonaryong kilusang masa at biguin ang pasistang atake at kampanyang pagpapasuko ng AFP at NTF-ELCAC! Isulong ang digmang bayan!
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sampu ng masang Ilokanong nagmimithi ng pambansang kalayaan at demokrasya, iwinawagayway ng NDF-Ilocos ang bandila ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagsapit nito sa ika-54 taon. Sa ating pagdiriwang ngayong araw, muli nating dinadakila ang mga kasamang kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang Kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa Ilocos na nagbuwis […]

NTF-ELCAC’s surrender campaign is a shameless sham: Various government offices colluding to violate people’s rights
May 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Aside from sheer lack of concern, Valdez and his subordinates’ only motivation could be a possible cut from the Php16.44 billion of the so-called Barangay Development Program.