Articles tagged with Kalatas Tomo 44 Bilang 3

Kalatas | March 2024
March 31, 2024

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Lahat para sa digmang bayan!
March 31, 2024 |

Ipinagbubunyi ng mamamayang api’t pinagsasamantalahan sa Timog Katagalugan ang mga tagumpay sa pagsusulong ng digmang bayan sa rehiyon mula sa halos wala noong magsimula at buksan ang sonang gerilya ng mga pwersang namulat at nakibaka sa ilalim ng diktadurang US-Marcos I. Nilampasan ang mga likot ikot at pinangibabawan ang mga balakid hanggang mailuwal ang mga […]

Kababaihang nakikibaka, kababaihang ‘di pagagapi!
March 31, 2024 |

Tinuran ni Kasamang Mao Zedong noong 1968 na “hawak ng kababaihan ang kalahati ng kalangitan” upang ibandila at patampukin ang papel nila sa lipunan at rebolusyon. Sa ilalim ng bulok na burges at pyudal-patriyarkal na lipunan, humuhulagpos at mahigpit na katuwang ng proletaryado ang kababaihang anakpawis sa pakikibaka para sa demokrasya’t pagpapalaya ng bayan at […]

Nagpapatuloy at sumisidhi ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa kanayunan
March 31, 2024 |

Sa panahong nagkalat ang pekeng balita, nirerebisa ang kasaysayan at dumadausdos ang kalidad ng edukasyon, nagiging mas madali para sa imperyalismong US, mga institusyo’t ahensyang tagapagtaguyod ng globalisasyong neoliberal at reaksyunaryong estado na ilako ang ilusyong “newly industrialized (bagong nag-iindustriyalisa)” o “emerging market (papausbong na merkado)” ang Pilipinas. Ipinipinta nito ang larawan ng isang bansang […]

Bakit papalala ang epekto ng El Nino at ano ang dapat gawin ng mamamayan para harapin ang mga sakunang dulot nito?
March 31, 2024 |

Nananalasa sa buong mundo ang malubhang epekto ng El Niño, isang penomenong pangklima na nagaganap sa pagitan ng 2-7 taon. Sa tuwing may El Niño, tumataas ang temperatura ng tubig sa karagatan at humihina ang hangin kaya bihirang umulan o mamuo ang masamang panahon (low pressure area). Matindi ang init sa silangang bahagi ng Pacific […]

Ika-55 anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang sa TK
March 31, 2024 |

Mainit na sinalubong ng buong rebolusyonaryong kilusan sa TK ang ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Marso 29. Naglunsad ng mga pulong pagdiriwang at aksyong propaganda sa loob ng mga sonang gerilya at mga lungsod upang ibandila ang kadakilaan ng 55 taong armadong pakikibaka ng BHB. Sa Rizal, namigay ng polyeto […]

Mga maralitang tutol sa demolisyon, nired-tag ng mga pulis sa Bacoor City
March 31, 2024 |

Red tagging ang tugon ng Community Affairs Development and Public Information Office (CAD-PIO) ng Bacoor Component City Police Station (Bacoor CCPS) sa pagtutol ng mga maralita at progresibong grupo sa nakaambang demolisyon sa Brgy. Talaba 7 at Niog 1, Bacoor City. Naganap ang red-tagging sa PNP Lecture and Community Outreach Program noong Marso 31 sa […]

Ikatlong taon ng Bloody Sunday Massacre, ginunita sa TK
March 31, 2024 |

Nagsama-sama ang mga pamilya ng mga biktima, mga grupo sa karapatang pantao, at iba pang sektor upang gunitain ang ikatlong taong anibersaryo ng Bloody Sunday Massacre. Tumagal nang isang linggo ang komemorasyon upang dakilain ang alaala at buhay ng mga biktima na sina Manny Asuncion, Chai Evangelista, Ariel Evangelista, Mark Lee Bacasno, Melvin Dasigao, Puroy […]

Kalbaryo ng anakpawis, inilunsad bilang porma ng protestang bayan sa Semana Santa
March 31, 2024 |

Nagtipon-tipon ang mga kabataan, magsasaka, manggagawa, maralitang taga-lungsod, at taong simbahan noong semana santa upang isagawa ang taunang malikhaing protesta sa pamamagitan ng Kalbaryo ng Mamamayan na nagpapakita ng kahirapan, kagutuman, at kawalang-hustisya sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II. Sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan-Timog Katagalugan, isinagawa ang Kalbaryo noong Marso 25 sa porma ng […]

Rekoberi Erya
March 31, 2024 |